Proeven met teelt van aardappelen en bonen bij Dubbele Dijk

Twee vernieuwende initiatieven in de landbouw gaan van start in het proefgebied voor zilte teelt en aquacultuur bij de Dubbele Dijk in Bierum. Jan Henk Venema van de Rijksuniversiteit Groningen en Stefanie Vink van GreenFinch Research leggen proefvelden aan voor verschillende aardappelrassen en peulvruchten. Bouwe Ruiter van het bedrijf Landbouwe gaat meerdere oud-Groningse bonensoorten zaaien. Daarbij werkt hij samen met studenten van hogeschool Van Hall Larenstein.

Klimaatverandering

Het doel van beide experimenten is te onderzoeken hoe de gewassen reageren op een arme, zilte bodem. Het ontwikkelen van kennis en praktijkervaring met zilte teelt is belangrijk, omdat landbouwgrond wereldwijd steeds zouter wordt door klimaatverandering. Om onze voedselproductie voor te bereiden op de toekomst stimuleren we als provincie innovaties in de landbouw. Het tussengebied van de Dubbele Dijk biedt pioniers daarvoor de ruimte.  

Interessant proefgebied voor landbouw

De tweede dijk van de Dubbele Dijk is gemaakt van afgeschoven teeltaarde. De bodem tussen de dijken is daardoor schraal, zilt en heeft een matige structuur. Deze grond is vergelijkbaar met hoe de bodem er naar verwachting over twintig à dertig jaar uitziet door verzilting en droogte. Dat maakt de Dubbele Dijk een interessant proefgebied voor de landbouw. 

Aardappelrassen testen

De komende jaren gaan de onderzoekers verschillende aardappelrassen testen. Ook kijken ze welke schimmels en bacteriën in de bodem zitten en hoe ze de bodem kunnen verbeteren met wisselteelt. Daarvoor worden peulvruchten en haver gezaaid. Deze gewassen brengen meer stikstof en organische stof in de bodem en verbeteren de structuur. Onderzoekers zijn benieuwd welke aardappelrassen aanslaan en welke niet. Ze willen ook uitvinden waarom het ene ras meer zout kan verdragen dan het andere. Die kennis is interessant voor aardappelveredelaars. Zo kunnen de beste rassen geselecteerd worden voor de export. 

Groningse streekproducten

Ondernemer Bouwe Ruiter gaat oud-Groningse bonenrassen telen, zoals de Groninger strogele, Hendriks Reuzen en Bonties. Hij onderzoekt of deze bonen ook onder zilte omstandigheden willen groeien. De bonen worden na de oogst gedroogd. Studenten van Van Hall Larenstein gaan kijken of je van de bonen ook streekproducten kan maken. Het telen van pootaardappelen en bonen zijn het tweede en derde proefproject dat van start gaat bij de Dubbele Dijk. In april startte het garnalenproject van Erik Moesker.

Over de Dubbele Dijk

Met de Dubbele Dijk willen waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen ervaringen opdoen met een nieuwe, klimaatbestendige vorm van dijkversterking, landbouwinnovatie stimuleren en de waterkwaliteit van de Eems-Dollard verbeteren. Het proefproject Dubbele Dijk is onderdeel van het programma Eems-Dollard 2050. Hierin werken overheden, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties samen aan natuurherstel in de Eems-Dollard door de hoeveelheid slib te verminderen, nieuwe leefgebieden voor dieren en planten te creëren en het kustgebied aanpassen aan de klimaatverandering.