Proeftuin We the North moet meertaligheid bevorderen

De Proeftuin Meertaligheid van We the North ging op 13 februari officieel van start met een bijeenkomst in het provinciehuis van Groningen. De Proeftuin Meertaligheid is een samenwerkingsproject tussen de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland en heeft als doel inwoners met bijzondere culturele projecten in aanraking te brengen met de spreektaal.

Gedeputeerde Mirjam Wulfse schrijft haar favoriete Groningse woorden op.

Streektaal

Op 13 februari was er een bijeenkomst van cultuurmakers en instellingen die zich met taal bezighouden. De gedeputeerden Mirjam Wulfse van Cultuur van de provincie Groningen en  Douwe Hoogland van Sociaal Beleid van de provincie Fryslân openden de bijeenkomst. Volgens Mirjam Wulfse heeft taal te maken met identiteit. Taal inspireert, verbindt en komt recht uit het hart. 

Subsidie

Verder stellen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de vijf provincies geld beschikbaar voor gezamenlijke culturele projecten rond meertaligheid. De Proeftuin Meertaligheid is bedoeld om culturele producties op te zetten die over de provinciegrenzen heen kijken en een breed publiek kunnen bereiken. In de producties moet de streektaal een belangrijke rol krijgen. De Proeftuin wil de komende jaren in het noorden en oosten van het land een duurzaam cultureel netwerk opbouwen. Voor de programmering met culturele projecten is de komende twee jaar in totaal  € 220.000 beschikbaar. De subsidieregeling is sinds 1 januari opengesteld en loopt tot 31 december 2020.

Proeftuin Meertaligheid

De Proeftuin Meertaligheid is een initiatief van We the North in samenwerking met de provincies Gelderland en Overijssel en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We the North is een meerjarig cultuurprogramma van de drie noordelijke provincies en de gemeenten Assen, Leeuwarden, Groningen en Emmen en heeft onder andere als doel grotere maatschappelijke en economische impact van kunst en cultuur in de regio tot stand te brengen. Dit betekent meer samenwerking tussen culturele en andere organisaties binnen de regio en een groter bereik van publiek met nieuw publiek, nieuwe vormen en nieuwe vormen van samenwerking.