Proeftuin inrichting Regionale Uitvoeringsdienst?

Maandag een vrije dag. Het was mooi weer, dus lekker naar buiten. Met mijn vriendin van Winschoten via Oudeschans en Nieuweschans naar de Dollard gefietst. Bij Nieuwe Statenzijl in de Kiekkaaste (vogelkijkhut) genoten van De Dollard. Via Polder Breebaart, Punt van Reide en Termunterzijl naar Delfzijl gefietst en van daaruit met de trein terug naar Groningen. Wat een prachtige provincie hebben wij toch.

Maandag een vrije dag. Het was mooi weer, dus lekker naar buiten. Met mijn vriendin van Winschoten via Oudeschans en Nieuweschans naar de Dollard gefietst. Bij Nieuwe Statenzijl in de Kiekkaaste (vogelkijkhut) genoten van De Dollard. Via Polder Breebaart, Punt van Reide en Termunterzijl naar Delfzijl gefietst en van daaruit met de trein terug naar Groningen. Wat een prachtige provincie hebben wij toch.

Het was deze week herfstvakantie en daardoor minder overleg. Traditiegetrouw benutten wij als kerngroep de vakanties om meters te maken. Gea Koeling is op vele fronten tegelijk bezig: de offerteaanvraag voor de huisvesting, het functieboek, het Programma van eisen voor de overige ondersteunende werkzaamheden en de uitvoering van het toezicht ‘drank- en horecataken’. Jan Smittenberg werkt hard aan het Programma van eisen en het Toetsingskader Informatievoorziening en Automatisering. Tussendoor komen er ook nog vragen van de deelnemers over de behandeling van het bedrijfsplan in hun gemeenteraden. Die vragen proberen wij zo snel mogelijk te beantwoorden.
Raymond Meijers, projectleider Personeel, fungeert eigenlijk ook als kerngroeplid. Hij heeft op dit moment zijn handen vol aan het in goede banen leiden van het personele traject. Raymond en ik doen er alles aan om alle deelnemers van het Bijzonder Georganiseerd Overleg ervan te overtuigen dat wij op 9 november tot een onderhandelingsresultaat over het Sociaal statuut moeten komen. Voor de planning is dat op dit moment de belangrijkste risicofactor. Als er 9 november geen onderhandelingsresultaat ligt, kunnen de ondernemingsraden nog geen advies uitbrengen over het bedrijfsplan. Gevolg is verlenging van de besluitvormingstermijn over het bedrijfsplan en een latere start van de plaatsingsprocedure van de medewerkers, nu gepland in de tweede week van januari.

Dinsdagmorgen met Gea en Jan gewerkt aan de beantwoording van statenvragen over de Regionale Uitvoeringsdienst. Het concept van nieuwsbrief nummer 19 doorgelezen, zodat die later op de dag kan worden verzonden.
’s Middags kerngroep. De voortgangsrapportage fase 5 (inrichting Regionale Uitvoeringsdienst) doorgenomen en de hoofdlijn van de beantwoording van de brief aan het college van Burgemeester en Wethouders van Ten Boer besproken. Het college van Ten Boer wil, evenals het college van Burgemeester en Wethouders van Grootegast, niet deelnemen aan de Gemeenschappelijke regeling RUD. Zij heeft dat in een brief aan de stuurgroep nogmaals bevestigd.
Aansluitend hebben Gea, Jan en ik een gesprek met Godfried Damm over de vorige week gehouden Inspiratiedag Informatievoorziening en Automatisering. Wij kijken met tevredenheid terug op die dag en bespreken het idee om een proeftuin voor de inrichting van de RUD op te zetten. Gea en Godfried werken het verder uit, zodat wij hun voorstel volgende week in de projectgroep kunnen bespreken.

Ik heb nog geen vast ritme in mijn hardlopen. Ik wil het liefst drie keer per week lopen, maar dat lukt nog niet zo goed. Woensdagmorgen daarom om 7 uur in het pikkedonker een rondje Peize gelopen. Heerlijk.
Op het werk is er bericht van oud-kerngroeplid Jan van Dijk. Hij heeft een jaar verlof opgenomen om met zijn vriendin van Alaska naar Zuid-Amerika te fietsen. Zij zijn in augustus begonnen en zitten nu in California. De berichten van Jan zijn enthousiast.
Volgende week zijn de gesprekken met vier kandidaat-kwartiermakers. Vandaag de uitnodiging voor die gesprekken gestuurd.

Donderdag de projectgroepvergadering van 30 oktober voorbereid en in de loop van de middag de agenda en stukken verzonden.
Een conceptbrief aan het college van Burgemeester en Wethouders van Ten Boer geschreven. Ook de aanbiedingsbrief aan de colleges van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten geschreven over Projectplan fase 5, een klusje dat door alle drukte is blijven liggen.
Aan het einde van de dag een vragenuur voor de adviesbureaus BMC, KplusV organisatieadvies en Yacht, die een offerte uitbrengen voor de ‘Nulmeting producten en diensten RUD’. In een ontspannen sfeer stellen de vier aanwezige adviseurs hun vragen aan Gea en mij. Wij zijn het over één ding eens de nulmeting is een uitdagende klus! Uiterlijk 2 november brengen de drie adviesbureaus hun offerte uit.

Vrijdag verslag van de stuurgroepvergaring van 17 oktober gemaakt en commentaar van Gea en Jan op de conceptbrief aan het college van Burgemeester en Wethouders van Ten Boer verwerkt. De planning van fase 5 nog eens grondig doorgenomen. Aan het begin van de middag praten Raymond Meijers en ik de uitplaatsingsprocedure van de provinciale medewerkers en de RUD-plaatsingsprocedure door met Titia Kootstra en Patricia Lie-A-Njoek van de provinciale afdeling Personeel en Organisatie. Beide trajecten sluiten goed op elkaar aan.
Hanneke Huls heeft de vraag- en antwoordrubriek van het dossier RUD op de website van de provincie geactualiseerd en aangevuld. Ook zo’n klusje waar ik niet aan ben toegekomen de afgelopen weken. De herfstvakantie biedt daartoe nu wel de mogelijkheid.
Aan het einde van de middag presentatie voor de Broederschap van gemeentesecretarissen voorbereid, die ik op 31 oktober geef.
Opnieuw kom ik aan het einde van de week tot de conclusie, dat er in het weekend nog een aantal klussen moeten worden gedaan. Het blijft woekeren met de tijd in dit project.
Als ik rond half zeven door De Onlanden naar huis fiets ben ik getuige van een prachtige zonsondergang. Mooie afsluiting van deze werkweek.