Proefproject met zelfzorg diabetespatiënten

Een kleine groep diabetespatiënten in Noord- en Oost-Groningen gaat zelf metingen verrichten en deze informatie delen met hun zorgverleners. Aan het project eDiabetes Noord- en Oost-Groningen van Zorgbelang Groningen draagt de provincie 30.000 euro subsidie bij.

Een kleine groep diabetespatiënten in Noord- en Oost-Groningen gaat zelf metingen verrichten en deze informatie delen met hun zorgverleners. Aan het project eDiabetes Noord- en Oost-Groningen van Zorgbelang Groningen draagt de provincie 30.000 euro subsidie bij. 

Persoonlijk Gezondheidsdossier

Het project eDiabetes Noord- en Oost-Groningen richt zich op de invoering van eHealth door middel van een Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) voor diabetespatiënten (eDiabetes). Tijdens dit proefproject gaat een kleine groep diabetespatiënten gebruik maken van het PGD om ervaring op te doen. Het is de bedoeling dat op deze manier de zorg in de toekomst toegankelijk en dichtbij blijft omdat ziekenhuizen in deze gebieden verdwijnen.

Zelfzorg

Het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) is een eenvoudig en gebruikersvriendelijk hulpmiddel voor patiënten om zelf informatie over hun gezondheid vast te leggen en uit te wisselen met huisartsen, verpleegkundigen en ziekenhuizen. Voordelen van het PGD zijn onder andere dat patiënten meer betrokken raken bij hun behandeling, ze zelf bepalen met welke zorgverlener ze de meetgegevens delen en de werkdruk van zorgverleners lager wordt.  

Zorgbelang Groningen werkt in dit project nauw samen met het UMCG (Centrum voor Revalidatie), de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG), het Refajaziekenhuis en de Groninger Huisartsencoöperatie.