Proef voor waterriet in het Lauwersmeer

Zaterdag 15 februari start de termijn waarbinnen de rietproef Lauwersmeer kan worden uitgevoerd. Deze loopt tot 1 april. Vanwege de vele regenval en de weersverwachting voor de komende dagen, voert het waterschap op dit moment het reguliere waterbeheer uit. De waterstand kan nog niet op het niveau van de rietproef worden gebracht. Op het moment dat het waterschap aangeeft dat het mogelijk is, zal het water op het gewenste peilniveau van de rietproef gebracht worden. Wanneer het zover is, zal de provincie dit bekend maken.