Proef met schonere treinen in provincie Groningen

De treinen in de provincie Groningen gaan in de toekomst mogelijk rijden op elektriciteit of op gas. De provincie heeft onderzoek laten doen hoe de treinen op schonere energie kunnen gaan rijden. Uit het onderzoek komen hiervoor twee mogelijkheden naar voren: elektriciteit (treinen met bovenleidingen) en vloeibaar gas, zogenaamd 'bio-LNG'. Binnenkort wil de provincie al een proef gaan uitvoeren met beide vormen van energie.

De treinen in de provincie Groningen gaan in de toekomst mogelijk rijden op elektriciteit of op gas. De provincie heeft onderzoek laten doen hoe de treinen op schonere energie kunnen gaan rijden. Uit het onderzoek komen hiervoor twee mogelijkheden naar voren: elektriciteit (treinen met bovenleidingen) en vloeibaar gas, zogenaamd 'bio-LNG'. Binnenkort wil de provincie al een proef gaan uitvoeren met beide vormen van energie. 

Schoner en efficiënter

De provincie Groningen vindt een schoner en efficiënter gebruik van brandstof belangrijk. De huidige treinen in de provincie rijden op diesel. Jaarlijks verbruiken de treinen in Groningen en Friesland ongeveer acht miljoen liter diesel. Gas en elektriciteit zijn schonere vormen van energie. De meest duurzame vorm voor de trein zou het gebruik van elektriciteit zijn maar dat vraagt ook een grote investering in één keer. Wel is de verwachting dat  de exploitatiekosten voor een elektrische trein lager zijn dan van een dieseltrein.

Bio-energie

Het voordeel van een trein die op gas rijdt is dat er nog de mogelijkheid bestaat om later over te stappen op een andere vorm van brandstof. Voor bio-LNG moet wel veel lokale bio-energie opgewekt worden. De vraag is of er daar in Groningen voldoende capaciteit voor is. Nader onderzoek moet ook uitwijzen of een combinatie van elektrificeren (al dan niet gedeeltelijk) én (bio)-LNG een oplossing is.

Taskforce LNG Noord-Nederland

Een keuze voor bio-LNG als mogelijkheid om treinen duurzamer te maken zou goed aansluiten bij de ambitie van Noord-Nederland om LNG als duurzame transportbrandstof in het Noorden te introduceren. Daarbij gaat het om treinen, scheepvaart en zwaar wegverkeer. Daarvoor is de taskforce LNG Noord-Nederland ingericht. Deze begeleidt samen met het Nationaal Platform LNG de introductie van (bio-)LNG als brandstof. Dit gebeurt door de kennis op het gebied van LNG te bevorderen en de aanvraag van vergunningen gemakkelijker te maken.