Proef met app voor geuroverlast in Delfzijl van start gegaan

De proef met de app om geurhinder rondom industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl te melden, is gestart. Op maandagavond 18 juni kwamen de deelnemers in Hotel Termunterzijl bijeen voor een instructie over het gebruik van de app. Op de bijeenkomst waren 37 omwonenden en vertegenwoordigers van vier deelnemende bedrijven aanwezig.

Meetnet en app

We gaan als provincie de luchtkwaliteit in en rond Oosterhorn objectief meten. Dit gebeurt met behulp van een luchtmeetnet dat onder andere roet, fijnstof, koolmonoxide, grof-stof en zware metalen meet. De komende maanden ontwikkelt en test onderzoeksinstituut TNO het meetnet. De metingen van de luchtkwaliteit zijn vanaf september zichtbaar in de geurapp. Met het meetnet en de app willen we een goed beeld krijgen van de geurhinder die mensen in dit gebied ervaren en de overlast uiteindelijk verminderen.

Hoe werkt het?

Als een deelnemer via de app een melding van geuroverlast doet, krijgt het (vermoedelijk) veroorzakende bedrijf deze melding door. Het bedrijf kan via de app meteen reageren op de melding en inwoners in het vervolg vooraf waarschuwen als er weer geurhinder wordt verwacht. De proef loopt tot december 2018.

Deelnemers

Het meetnet en de app worden in opdracht van provincie ontwikkeld in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Groningen, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, de Omgevingsdienst Groningen, Groningen Seaports en bewoners, verenigd in de Adviesgroep Geur Delfzijl en omstreken. Ook werken vier industriĆ«le bedrijven mee aan de proef.