Procesafspraken over Oostwand/Grote Markt

Op 4 januari 2011 hebben het college van B&W van de stad Groningen en Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen een constructief gesprek gehad over de situatie rond de subsidie Oostwand/Grote Markt. In dat gesprek hebben zij de wil uitgesproken om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Gemeente en provincie streven ernaar om over ongeveer twee weken aan te geven binnen welke kaders deze oplossing gevonden kan worden.

Op 4 januari 2011 hebben het college van B&W van de stad Groningen en Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen een constructief gesprek gehad over de situatie rond de subsidie Oostwand/Grote Markt.

In dat gesprek hebben zij de wil uitgesproken om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Gemeente en provincie streven ernaar om over ongeveer twee weken aan te geven binnen welke kaders deze oplossing gevonden kan worden.