Procedure verdubbeling N33 Zuidbroek - Appingedam gestart

De eerste fase van de procedure voor de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam is van start gegaan. Hierbij is de belangrijkste stap het bepalen van een voorkeursalternatief. Wie dat wil kan tot en met 2 juni een reactie geven op de plannen, zoals die staan verwoord in de zogeheten Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De provincie Groningen werkt in het project samen met Rijkswaterstaat.

De eerste fase van de procedure voor de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam is van start gegaan. Hierbij is de belangrijkste stap het bepalen van een voorkeursalternatief. Wie dat wil kan tot en met 2 juni ideeën en aandachtspunten aandragen voor het onderzoek, zoals die staan verwoord in de zogeheten Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De provincie Groningen werkt in het project samen met Rijkswaterstaat.

Voorkeursalternatief

Om een voorkeursalternatief te kunnen bepalen worden in de verkennende fase drie alternatieven met elkaar vergeleken. Er wordt voor al deze drie alternatieven een ontwerp uitgewerkt en onderzocht wat de milieueffecten zijn voor de omgeving. Behalve naar de milieueffecten wordt ook gekeken naar het draagvlak, de kosten en de gevolgen voor bijvoorbeeld landbouw. De projectgroep gaat in gesprek met belanghebbenden over het ontwerp en onderwerpen als duurzaamheid. Uiteindelijk kiezen het Rijk en de provincie Groningen een alternatief: het voorkeursalternatief.

Informatiebijeenkomsten

Om iedereen te informeren over de alternatieven en het proces rondom het project worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd. Deze worden georganiseerd op:

  • op dinsdag 10 mei 2016, in zalencentrum Rehoboth, Oudeweg 70 te Siddeburen; 
  • en woensdag 11 mei 2016, in Centrum Kabzeël, Dijkstraat 77 te Appingedam.

De bijeenkomsten vinden plaats van 17.00 tot 20.30 uur. Om 17.30 uur, 18.30 uur en 19.30 uur worden er presentaties gehouden. 

Verdubbeling

De N33 wordt omgebouwd naar een weg met twee rijbanen en twee rijstroken per rijbaan. De aanpassing begint net ten zuiden van het knooppunt Zuidbroek en gaat door tot aan de aansluiting met de provinciale weg N362 (Holeweg). De maximumsnelheid over het gehele traject wordt dan 100 kilometer per uur. De verdubbeling van de N33 de bereikbaarheid van de regio verbeteren en zo een stimulans geven aan de leefbaarheid en economische ontwikkeling van Noordoost-Groningen. Met de verdubbeling wordt de weg ook verkeersveiliger.