Procedure bestemmingsplan voor vervanging brug Dorkwerd van start

De vervanging van de brug bij Dorkwerd gaat een nieuwe fase in. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt tot en met 2 mei 2012 ter inzage bij de gemeente Zuidhorn en is ook op de website van de gemeente te bekijken. De vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl wordt verbreed en verdiept. Dit gebeurt om de vaarweg geschikt te maken voor schepen met meerdere lagen containers. Hiervoor wordt een aantal bruggen vervangen, onder andere bij Dorkwerd.

 

De vervanging van de brug bij Dorkwerd gaat een nieuwe fase in. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt tot en met 2 mei 2012 ter inzage bij de gemeente Zuidhorn en is ook op de website van de gemeente te bekijken. De vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl wordt verbreed en verdiept. Dit gebeurt om de vaarweg geschikt te maken voor schepen met meerdere lagen containers. Hiervoor wordt een aantal bruggen vervangen, onder andere bij Dorkwerd.

Lemmer en Delfzijl

De nieuwe brug komt ten westen van de bestaande brug te liggen. De bestaande brug verdwijnt. In het huidige bestemmingsplan voor het buitengebied van Zuidhorn is geen ruimte voor een brug ten westen van de huidige brug. Om dit mogelijk te maken is het bestemmingsplan ‘Brug Dorkwerd’ opgesteld. Naast de bouw van een nieuwe brug maakt het plan ook de ontsluiting van de wegen die ernaartoe leiden en de landschappelijke inpassing van het geheel mogelijk.

Lees meer over de aanpak van bruggen op onze website.