Primeur Groningen met overhandiging E-zine overheidsparticipatie

Groningen had op maandag 4 november de primeur met de officiële overhandiging van het E-zine over burgerparticipatie ‘Werken aan burgernabijheid'. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken overhandigde het document aan commissaris van de Koning Max van den Berg, tijdens het drukbezochte congres over burgerparticipatie 'Grenzeloos Grunnen'. Het E-zine bevat tips en trucs waarmee gemeenten aan de slag kunnen om (nog) meer met de inwoners samen te werken.

 

Groningen had op maandag 4 november de primeur met de officiële overhandiging van het E-zine over burgerparticipatie ‘Werken aan burgernabijheid'. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken overhandigde het document aan commissaris van de Koning Max van den Berg, tijdens het drukbezochte congres over burgerparticipatie 'Grenzeloos Grunnen'. Het E-zine bevat tips en trucs waarmee gemeenten aan de slag kunnen om (nog) meer met de inwoners samen te werken.

Overheidsparticipatie

De minister deed afstand van het woord burgerparticipatie. Volgens hem schept het woord ‘burger’ een afstand en het gaat juist over initiatieven van inwoners waar de overheid aan mee kan doen. Daarom spreekt hij liever van overheidsparticipatie. Als voorbeeld noemde de minister een gemeente die de regelgeving aanpast om een initiatief mogelijk te maken. Het congres was het startmoment voor gemeenten om burgerbetrokkenheid een duidelijke plek te geven, bij de herindeling en de nieuw te vormen organisaties.

Campagne

Max van den Berg gaf tijdens het congres de officiële aftrap voor de campagne De Ideeënbank. Vanaf begin volgend jaar reist de Ideeënbank door Groningen. Inwoners kunnen tips en informatie ophalen over hoe je een initiatief start en dit tot een succes maakt. Op een website kunnen Groningers hun goed geslaagde projecten publiceren, als tip voor anderen die zelf iets willen doen voor hun buurt of wijk. De komende tijd krijgt deze campagne verder vorm en inhoud, in samenwerking met de gemeenten.