Prima try-out presentatie bedrijfsplan

Maandag begonnen met de vergadering van de kerngroep. Afspraken gemaakt over de besluitvormingsprocedure van de gemeenschappelijke regeling en het bedrijfsplan. Eind juni gaan beide documenten met aanbiedingsbrief met advies, standaardbrieven aan raden, Provinciale Staten, ondernemingsraden en Georganiseerde Overleggen ter besluitvorming naar de colleges van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten.

 

Maandag begonnen met de vergadering van de kerngroep. Afspraken gemaakt over de besluitvormingsprocedure van de gemeenschappelijke regeling en het bedrijfsplan. Eind juni gaan beide documenten met aanbiedingsbrief met advies, standaardbrieven aan raden, Provinciale Staten, ondernemingsraden en Georganiseerde Overleggen ter besluitvorming naar de colleges van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten.

De provinciale afdeling waarin ik werk, Programma- en Projectmanagement, heeft wekelijks een briefing met een terug- en vooruitblik op de belangrijkste activiteiten. Ruim een maand geleden is er een interne verhuizing geweest in het provinciehuis. Sindsdien zijn de collega’s die zich bezighouden met jeugdzorg onze buren. Bijna allemaal nieuwe gezichten. De briefing benut om kennis te maken met onze buren. Leuk! Breed beleidsveld de jeugdzorg.

Dinsdag naar het maandelijkse overleg met mijn collega-projectleiders RUD’s in Utrecht geweest. Een tussenbalans opgemaakt over de vorming van de 28 RUD’s. De provincie Zuid-Holland is koploper. Op 1 juli zijn daar vier van de vijf RUD’s operationeel. Alleen de RUD Haaglanden laat nog op zich wachten. Na ‘de ronde langs de velden’ is mijn conclusie dat wij iets van de vorig jaar opgelopen achterstand aan het goedmaken zijn. De meeste RUD’s zitten in de fase van het bedrijfsplan. Bij sommigen zijn de bedrijfsplannen al in de besluitvorming, anderen moeten nog beginnen. Ik schat in dat wij nu in de middenmoot zitten. Dat geeft een prettig gevoel. In de pauze nog even contact gehad met Jos Wierema, die als personeel- en organisatieadviseur bij de provincie werkt. Jos begeleidt de wervingsprocedure van de kwartiermaker/beoogd directeur. Planning doorgenomen. De advertentie staat zaterdag in het Dagblad van het Noorden.

Op de terugweg in de trein gewerkt aan werkversie 6 van ons bedrijfsplan. Mark Leemans van KplusV organisatieadvies heeft de opmerkingen van de project- en MT-groep verwerkt en ik doe de laatste check. De inleiding is toegevoegd, het hoofdstuk over visie, missie en kernwaarden is verbeterd en de ontbrekende bijlagen zijn toegevoegd. Het is nu de puntjes op de ‘i’ zetten.

Woensdagmorgen de slotbijeenkomst van de deelprojecten in de Hanze Plaza in Groningen. Op 5 maart hebben wij daar ook de startbijeenkomst gehad. In mijn openingswoord zeg ik dat ik onder de indruk ben van het werk dat in de deelprojecten is verricht. De projectgroepleden hebben met grote betrokkenheid en inzet gewerkt aan de bouwstenen voor het bedrijfsplan. Ik heb alle waardering voor de kwaliteit van die bouwstenen. Na mijn openingswoord houdt Mark Leemans de try-out van de presentatie van het bedrijfsplan. Hij heeft daarvoor gebruikgemaakt van Prezi. De presentatie wordt daardoor boeiender en is ook makkelijker aan te passen aan het gehoor (de doelgroep). De reacties van de projectgroepleden zijn positief en zij geven ons nog een aantal nuttige verbetertips.

Tot slot blikken wij met de projectgroepleden terug op de afgelopen twee maanden. Zij hebben het werken aan de bouwstenen voor een nieuwe organisatie als een mooie klus ervaren. Wij sluiten de bijeenkomst af met een gezamenlijke lunch. De meeste deelprojecten zijn (bijna) afgerond. Het deelproject Personeel loopt nog geruime tijd door.

’s Middags krijg ik van de provincie de formatieplaatsen die zij in de RUD willen inbrengen. Daar is nog discussie over gevoerd binnen de provincie. Het gaat om in ieder geval 50 en mogelijk meer. Ook de agenda en stukken voor de projectgroepvergadering op 24 mei verstuurd. Belangrijkste agendapunt zal werkversie 6 van het bedrijfsplan zijn. Het wordt de tweede termijn. 31 mei volgt de Managementteamgroep.

Als ik tegen half zes het provinciehuis verlaat, is het vrijwel uitgestorven. Het lange weekend is voor veel collega’s aanleiding om eerder naar huis te gaan. Ik verheug mij er ook op. Even de blik op iets anders.