Prima samenwerking met kwartiermaker

Allereerst wens ik alle lezers van mijn blog een goed en gezond 2013. Ik wens ons toe dat wij er in slagen om een organisatie voor de Regionale Uitvoeringsdienst neer te zetten waarin medewerkers en bestuurders vertrouwen in hebben en waarin de medewerkers dit jaar met plezier gaan werken. Ik hoop dat alle puzzelstukjes in elkaar vallen.

 

Allereerst wens ik alle lezers van mijn blog een goed en gezond 2013. Ik wens ons toe dat wij er in slagen om een organisatie voor de Regionale Uitvoeringsdienst neer te zetten waarin medewerkers en bestuurders vertrouwen in hebben en waarin de medewerkers dit jaar met plezier gaan werken. Ik hoop dat alle puzzelstukjes in elkaar vallen.

Mijn eigen rol in het project RUD wordt de komende maanden kleiner, omdat kwartiermaker Saskia Gerritsen een groot deel van mijn taken overneemt.
 
De week voor het kerstreces weinig overleg.
Woensdags was er een extra vergadering van de MT-groep, waarin Saskia de opzet van het functieboek heeft gepresenteerd. Zij kreeg groen licht om het functieboek verder uit te werken en daarna ter instemming voor te leggen aan de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR). Projectleider Gea Koeling benut deze weken om het functieboek af te ronden.

Woensdagavond naar Amsterdam gereisd en donderdags vroeg uit de veren. Om 5.00 uur naar Schiphol gereden om mijn dochter, die in Australië woont, op te halen. Zij heeft nu zomervakantie en benut die voor een bezoek aan Europa. Heerlijk om haar weer te zien.

’s Middags vergadering met de Bijzondere Voorbereidingscommissie van de ondernemingsraden (BVC). Afspraken gemaakt over de procedure voor het functiewaarderingssysteem HR21, dat de RUD gaat gebruiken. De BOR heeft instemmingsrecht. Het convenant voor de BOR is vrijwel gereed. De BOR krijgt dezelfde samenstelling als de BVC;

Tijdens het kerstreces nog met Saskia en Gea aan het functieboek gewerkt.

Na een ontspannen kerstvakantie 2 januari weer begonnen. De overige kerngroepleden hebben deze week nog vakantie en zij niet alleen … het is nog heel erg rustig op het provinciehuis. Gewerkt aan de voorbereiding van de werkzaamheden die de komende weken moeten worden uitgevoerd.
Op 10 januari heeft de stuurgroep een werkbijeenkomst. Begonnen met de presentatie die Saskia daar gaat houden.

In de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer is discussie over de RUD. Een brief gemaakt om de vragen die bij de raadsleden en het college leven te beantwoorden.

De besluiten van de colleges over de Gemeenschappelijke regeling en het Bedrijfsplan RUD zullen gevolgen hebben voor de begroting van de RUD. Die zal op een aantal punten worden aangepast. Wij willen de projectgroep Financiën een herstart laten maken. De projectopdracht voorbereid.
De provincie financiert de eenmalige kosten voor vorming van de RUD voor. Samen met de provinciale financiële controller André Kosters de procedurele stappen die daarvoor nodig zijn in gang gezet.

Volgende week begint het vergadercircuit weer. Daarom de agenda van de kerngroep voorbereid en het programma voor de werkbijeenkomst van de stuurgroep gemaakt.

Over deze onderwerpen steeds overleg met Saskia. Onze samenwerking verloopt prima. Daar ben ik erg blij mee.