Presentatie nieuw college en collegeprogramma

De partijen PvdA, VVD, D66 en Groenlinks hebben een akkoord bereikt over een collegeprogramma voor de periode 2011 - 2015 met de titel 'Energiek en scherp aan de wind: op naar een ondernemend, duurzaam en sociaal Groningen!'. De partijen vormen een college met zes gedeputeerden. Aanstaande zaterdag raadplegen de partijen hun leden over het college en het programma. De installatie van het nieuwe college staat gepland op 13 april.

De partijen PvdA, VVD, D66 en Groenlinks hebben een akkoord bereikt over een collegeprogramma voor de periode 2011 - 2015 met de titel 'Energiek en scherp aan de wind: op naar een ondernemend, duurzaam en sociaal Groningen!'. De partijen vormen een college met zes gedeputeerden. Aanstaande zaterdag raadplegen de partijen hun leden over het college en het programma. De installatie van het nieuwe college staat gepland op 13 april.

College

Het nieuwe college bestaat uit zes gedeputeerden die gedeeltelijk fulltime en gedeeltelijk parttime aan de slag gaan. De kandidaat-gedeputeerden en hun portefeuille zijn:

  • William Moorlag (1,0 PvdA), onder andere ruimtelijke ordening en financiën;
  • Wilma Mansveld (1,0 PvdA), onder andere economische zaken, energie en jeugdzorg;
  • Marianne Besselink (0,6 PvdA), onder andere wonen, welzijn en zorg, krimp en leefbaarheid;
  • Mark Boumans (1,0 VVD), onder andere verkeer en vervoer, water en grijs milieu;
  • Piet de Vey Mestdagh (0,8 D66), onder andere bestuurlijke organisatie, toezicht gemeentefinanciën en cultuur;
  • Wiebe van der Ploeg (0,8 Groenlinks), onder andere natuur en landschap, landbouw, visserij en dierenwelzijn.

Collegeprogramma

De coalitie geeft in het collegeprogramma prioriteit aan werk, energie en leefbaarheid. Het beschikbare geld wordt bij voorrang ingezet voor versterking van de regionale economie, werkgelegenheid, verduurzaming, innovatie en de aanpak van de krimpproblematiek. Het financiële kader van het programma is gebaseerd op het bezuinigingsprogramma dat in 2010 door Provinciale Staten is aangenomen. De resterende financiële ruimte wil de coalitie gebruiken voor nieuw beleid.

Vaststelling akkoord

Het collegeprogramma en de portefeuilleverdeling moeten nog worden voorgelegd aan Provinciale Staten. De Staten zullen dan ook een besluit over de benoeming van de gedeputeerden nemen. Dit gebeurt in de Statenvergadering van woensdag 13 april.