Presentatie advies Commissie Duurzame Toekomst over gaswinning

Op vrijdag 1 november 2013 presenteert de Commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen haar advies over de toekomst van het gaswinningsgebied. Het advies wordt aangeboden aan commissaris van de Koning Max van den Berg in Vita Nova in Middelstum.

Op vrijdag 1 november 2013 presenteert de Commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen haar advies over de toekomst van het gaswinningsgebied. Het advies wordt aangeboden aan commissaris van de Koning Max van den Berg in Vita Nova in Middelstum.

Opdracht

De commissie heeft in opdracht van de provincie een onafhankelijk advies opgesteld over structurele maatregelen die imagoschade door de gaswinning en het verhoogde risico op zwaardere aardbevingen in Groningen moeten compenseren. Om tot een goed advies te kunnen komen heeft de commissie in de afgelopen periode overlegd met vertegenwoordigers van inwoners, bedrijven, bestuurders en deskundigen op het gebied van energie en duurzaamheid. Voorzitter van de Commisse Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen is Wim Meijer. De overige drie leden zijn Pieter van Geel, Ed Nijpels en Hannie te Grotenhuis.

Presentatie bijwonen

De presentatie vindt plaats in Vita Nova in Middelstum en begint om 16.00 uur. Inwoners, ondernemers, bestuurders en deskundigen die een bijdrage hebben geleverd aan het advies zijn van harte uitgenodigd om de presentatie bij te wonen.Belangstellenden kunnen zich voor 30 oktober aanmelden via 050 - 316 48 18 of mailen via: cieduurzametoekomst@provinciegroningen.nl.