Praat mee over duurzame toekomst voor Groningen

Hoe zorgen we ervoor dat in 2050 alle energie in Groningen duurzaam wordt opgewekt? In de maanden maart en april willen wij hierover in gesprek met inwoners van onze provincie. Iedereen die mee wil praten is welkom in een van tien de bijeenkomsten die wij hiervoor organiseren. Vanaf half februari maken we de data en locaties bekend op onze website. Na de zomervakantie verwachten we de eerste concrete acties op basis van het resultaat van de bijeenkomsten.

Urgentie

Inwoners van de provincie Groningen ervaren dagelijks de gevolgen van aardgaswinning. Daarom is de overgang van energie uit fossiele brandstoffen (olie, kolen, gas) naar duurzame energie nergens zo urgent als hier. In 2050 willen wij dat alle energie in Groningen duurzaam is opgewekt. Hoe dat vormgegeven kan worden en hoe de inwoners in de regio hier iets aan kunnen hebben, is een belangrijke vraag die wij samen met onze inwoners willen beantwoorden.

100% duurzaam in 2050

Wij hebben de ambitie om in 2020 21% van de energie duurzaam op te wekken. Hiervoor liggen we op koers. Daarna is ons doel om in 2035 60% van de energie duurzaam op te wekken en in 2050 100%. Daarin past de vraag hoe aardgas vervangen kan worden. Naast energiebesparing zullen alle vormen van duurzame energie hiervoor nodig zijn: biomassa, windenergie, zonne-energie, en duurzame warmte. 

Rol provincie

De gesprekken gaan vooral over die onderwerpen waar de provincie een (ruimtelijke) rol in heeft: zonne- en windenergie. Wij zoeken naar vormen van duurzame energie waarbij Groningers kunnen meedenken, meedoen en meeverdienen. Zonneparken en windmolens bieden economische kansen en we willen die opbrengsten zoveel mogelijk binnen de regio houden.

10 bijeenkomsten

In tien bijeenkomsten op verschillende plekken in de hele provincie zoeken we samen, met behulp van goede informatie en mooie voorbeelden van elders, naar nieuwe oplossingen. Wat willen onze inwoners bijdragen, waaraan hebben ze behoefte of juist niet en wat hebben ze voor idee├źn over dit onderwerp? De gesprekken moeten ons helpen bij het maken van nieuwe regels en uitgangspunten op het gebied van met name zonneparken en windenergie. Door te weten wat er leeft kunnen we nog beter opkomen voor de Groninger belangen in Den Haag, waar veel regels op energiegebied bepaald worden.

Reacties op dit bericht zijn nu al welkom op www.facebook.com/energieingroningen.