Potato Valley presenteert resultaten succesvolle aardappelprojecten

The Potato Valley, het kennisplatform voor pootaardappelen, heeft sinds zijn oprichting ruim een jaar geleden al veelbelovende resultaten geboekt. Zo is er een nieuw duurzaam aardappelras gekweekt en is de 'smart potato' ontwikkeld, een slim meetsysteem dat laat zien hoe de gewassen en het land eraan toe zijn. Partners van The Potato Valley en andere betrokkenen kregen op 6 december de resultaten te zien, tijdens een rondleiding bij een vestiging van aardappelproductie en -verkoopbedrijf HZPC in het Friese Metslawier.

Duurzaam en klimaatbestendig

Het afgelopen jaar heeft de Rijksuniversiteit Groningen met enkele partners van The Potato Valley - de aardappelveredelingsbedrijven Fobek, Mansholt en Biemond - onderzoek gedaan naar aardappelrassen. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van rassen die duurzaam en klimaatbestendig zijn. Deze soorten hebben minder mest nodig, zodat er minder schadelijke stoffen worden uitgestoten, en zijn bestand tegen meerdere weerstypen, waardoor ze een grotere oogstzekerheid hebben.

Smart Potato

Een ander voorbeeld is de 'smart potato', een gerobotiseerde aardappel die net als gewone aardappelen wordt gepoot. Via sensoren en een snelle 5G-internetverbinding zorgt deze 'smart potato' in de grond ervoor dat boeren realtime inzicht krijgen in hoe het gesteld is met de aardappelen en het land. Op een vergelijkbare manier wordt 'smart farming' steeds meer ingezet in Noord-Nederland. Door kennis en inzicht in bijvoorbeeld de bodem en de gesteldheid van de dieren, kunnen boeren een beter bedrijfsresultaat bereiken, terwijl ze minder gebruik hoeven te maken van fossiele grondstoffen en dus voor minder schadelijke uitstoot zorgen.

Landbouw en natuur

Voor de noordelijke provincies ligt de focus in het landbouwbeleid de komende tijd op 'natuur-inclusieve landbouw'. Het uitgangspunt hierbij is om het natuurlijke ecosysteem weer een plek te geven binnen landbouwbedrijven. Bij natuur-inclusieve landbouw staat bodemvruchtbaarheid, schoon water, bestuiving en de natuurlijke bestrijding van ziektes en plagen centraal. Daarnaast maken de provincies werk van het bedrijven van landbouw op zilte gronden.

AgroAgenda

The Potato Valley is onderdeel van de AgroAgenda Noord-Nederland 2013-2020. In dit programma werken overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen aan een moderne, rendabele en duurzame landbouwsector in het Noorden.