Positief advies Bijzondere Ondernemingsraad over organisatieplan en functieboek

Maandag is Boudewijn Wiersma begonnen als projectleider Facilitaire zaken. Boudewijn neemt de inrichting van het gebouw van de Regionale Uitvoeringsdienst voor zijn rekening. Hij is vanuit de gemeente Groningen gedetacheerd bij onze projectorganisatie. Boudewijn maakt onderdeel van de kerngroep.

Maandag is Boudewijn Wiersma begonnen als projectleider Facilitaire zaken. Boudewijn neemt de inrichting van het gebouw van de Regionale Uitvoeringsdienst voor zijn rekening. Hij is vanuit de gemeente Groningen gedetacheerd bij onze projectorganisatie. Boudewijn neemt deel aan de kerngroep. Naast Boudewijn zitten daar nu de volgende mensen in:

  • Saskia Gerritsen, kwartiermaker;
  • Gea Koeling, projectleider werkprocessen;
  • Godfried Damm, projectleider procesautomatisering;
  • Jan Smittenberg, projectleider juridische zaken en projectleider BRZO-RUD;
  • Marianne Fokkinga, projectmedewerker;
  • Kelly Uneken, projectsecretaresse.

Ik zit ook in de kerngroep en ben projectleider personeel (samen met Lianne Roelfes) en neem deel in de projectgroep financiën.
Maandagmiddag met de kerngroep vergaderd. De stuurgroep van 28 februari voorbesproken en onderwerpen voor de volgende nieuwsbrief vastgesteld. Tegenvaller was dat KplusV organisatieadvies de conceptrapportage van de 'Nulmeting producten en diensten Regionale Uitvoeringsdienst' nog niet heeft kunnen opleveren, omdat de gegevens van de provincie nog niet volledig zijn. Hierdoor besloten om de projectgroep uit te stellen.

Dinsdag de laatste hand gelegd aan de agenda en stukken voor de Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg op 7 maart. Aan het einde van de middag de stukken verzonden.
's Avonds voor het eerst sinds ruim twee maanden weer hardgelopen. Voorzichtig begonnen met vijf kilometer. Ging goed. Na afloop behoorlijk spierpijn in de bovenbenen.

Donderdag was 's middags de presentatie van het veel spanning tegemoet geziene rapport over de bestuurskracht in onze provincie. 's Morgens was eerst nog de stuurgroepvergadering. Godfried Damm presenteerde de tussenstand van de informatievoorziening en automatisering. De stuurgroep bleef uitgebreid stilstaan bij de financiële aspecten. Afgesproken werd op 25 maart een definitief besluit te nemen. De stuurgroep stelde het Organisatieplan en Functieboek voorlopig vast, in afwachting van het advies van de Bijzondere Ondernemingsraad. De stuurgroep gaf groen licht voor de uitvraag van de ondersteunde functies. Terugkerend onderwerp is de planning. In haar volgende vergadering op 25 maart neemt de stuurgroep een besluit over de nieuwe startdatum van de Regionale Uitvoeringsdienst. 1 juli is niet haalbaar, omdat de besluitvorming over de Gemeenschappelijke regeling en het Bedrijfsplan meer tijd heeft gevraagd dan gepland. Hierdoor kan de plaatsingsprocedure pas medio maart starten in plaats van begin januari. Ook worden de planningen voor informatievoorziening en automatisering en facilitaire zaken de komende weken nader uitgewerkt. Op basis daarvan doet de kerngroep een voorstel voor de nieuwe startdatum. De stuurgroep besloot ook dat de RUD Omgevingsdienst Groningen gaat heten. Reden hiervoor is dat bijna alle RUD's omgevingsdienst als naam hebben of krijgen.
Vrijwel aansluitend aan de stuurgroep hadden Saskia Gerritsen, Gea Koeling en ik de overlegvergadering met de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR). Saskia koppelde eerst de belangrijkste resultaten van de stuurgroep terug. Daarna volgde het belangrijkste agendapunt het Organisatieplan en Functieboek. De BOR had dinsdag al een tiental vragen naar Saskia gestuurd. Hierdoor kon het gesprek heel gericht worden gevoerd. Het verliep in een zeer constructieve sfeer. Een kwartier na de vergadering vertelde de voorzitter van de BOR Koos van den Boek aan Saskia dat de BOR positief gaat adviseren over het Organisatieplan en Functieboek. Een hele opluchting, omdat een positief advies voorwaarde is voor de start van de plaatsingsprocedure. Het lijkt erop dat wij nu echt medio maart met de plaatsingsprocedure kunnen beginnen.

Vrijdagmorgen bezig geweest met de voorbereiding van de agenda en stukken voor de kerngroepvergadering en met een paar opdrachtbrieven. Via de mail komt er van alles tussendoor waardoor het voor mijn gevoel een rommelige ochtend is. Aan het begin van de middag samen met Lianne Roelfes een gesprek met Simone Brinksma. Simone gaat de plaatsingsprocedure begeleiden. Zij heeft de procedure helemaal gedigitaliseerd. Een prachtig stukje ontwikkelwerk, waar wij straks de vruchten van gaan plukken. Een heel leuk gesprek met Simone gevoerd en goede werkafspraken gemaakt tussen de projectgroep Personeel en haar.
Aan het einde van de middag belt Bernard van Dam van de provincie mij dat de provinciale gegevens voor de nulmeting naar KplusV organisatieadvies worden gestuurd. Da's mooi: KplusV organisatieadvies levert conceptrapportage medio volgende week op. Als het lukt een extra projectgroepvergadering te plannen, kan de nulmeting 21 maart in de Managementteamgroep en 25 maart in de stuurgroep worden besproken. Dat zou mooi zijn …
Zondag na twee kilometer hardlopen opnieuw een kuitblessure. Dit keer mijn rechterkuit. Balen!