Populatie otters in De Onlanden?

De otter heeft zich gevestigd in natuurgebied De Onlanden. Er zijn twee jonge otters geboren. Helaas is de vermoedelijke vader in het voorjaar doodgereden toen hij op weg was naar het Zuidlaardermeergebied.

 

De otter heeft zich gevestigd in natuurgebied De Onlanden. Er zijn twee jonge otters geboren. Helaas is de vermoedelijke vader in het voorjaar doodgereden toen hij op weg was naar het Zuidlaardermeergebied.

Populaties in contact

Inmiddels is op basis van DNA-materiaal vastgesteld dat er nog minimaal twee andere otters leven in het Onlanden-gebied, dus daar begint al een aardige populatie otters te ontstaan. In het Zuidlaardermeer zijn drie jonge otters uitgezet die als wees waren binnengebracht bij een dierenopvang. De hoop is dat de populaties van Onlanden en Zuidlaardermeergebied met elkaar in contact komen.

Leefgebied niet groter

Uit onderzoek van de universiteit van Wageningen blijkt dat het aantal otters in Nederland toeneemt, maar dat hun leefgebied nauwelijks groter wordt. Er leven naar schatting 160 otters in Nederland, vooral in de Kop van Overijssel en Zuidoost-Friesland. Daar zijn de dieren ooit uitgezet. Intussen leven er ook otters in de Oostvaardersplassen in Flevoland, en inmiddels dus ook in de Onlanden en het Zuidlaardermeer.