Planning aangepast

Dinsdag naar nieuwe kamer in het provinciehuis gegaan. Er heeft een grote interne verhuizing plaatsgevonden met het oog op de renovatie van het gebouw de komende jaren. Wij zijn verhuisd van de derde verdieping naar de begane grond. De kerngroep Regionale Uitvoeringsdienst zit nu bijna in zijn geheel op één kamer.

Dinsdag naar nieuwe kamer in het provinciehuis gegaan. Er heeft een grote interne verhuizing plaatsgevonden met het oog op de renovatie van het gebouw de komende jaren. Wij zijn verhuisd van de derde verdieping naar de begane grond. De kerngroep RUD zit nu bijna in zijn geheel op één kamer. Alleen projectmedewerker Marianne Fokkinga zit nog op een andere plaats. De verhuizing is goed verlopen. Alles is overgekomen. In de loop van de week worden de meeste dingen weer opgehangen, onder andere het RUD-logo: samen werken aan kwaliteit en drie kunstwerken die de medewerkers op 29 maart hebben gemaakt. Helaas hebben wij onvoldoende ruimte om alle kunstwerken op te hangen. Zij sieren overigens maar tijdelijk onze kamer, want ze gaan op 1 april 2013 (en dat is geen grap!) naar de RUD.
Dinsdag begonnen met de kerngroepvergadering. De onderwerpen voor nieuwsbrief nummer 13 besproken. Wij besluiten er een themanummer over de opdrachtgevende organisaties van te maken. Verder stilgestaan bij het projectbudget. Ook de agenda voor de projectgroepvergadering volgende week voorbesproken.
Later op de dag met Mark Leemans van KplusV organisatieadvies de planning doorgenomen. Afgesproken dat wij de managementteamgroep en de stuurgroep gaan voorstellen om de planning iets op te rekken. De productietijd voor het bedrijfsplan blijft gelijk, maar de proceduretijd wordt met drie weken verlengd. Wij vinden dit belangrijk, omdat wij signalen krijgen dat een aantal deelnemers de voorbereidingstijd te kort vindt. Daarnaast is er een bijeenkomst voor het middenmanagement, een tweede medewerkersbijeenkomst en een extra vergadering van de stuurgroep in de planning opgenomen.
Marianne Fokkinga heeft nieuwsbrief nummer 12 verstuurd.

Woensdag begin ik de dag met mijn jaargesprek met afdelingshoofd Johan Koopmans. Ik verken met Johan mogelijke opdrachten als ik na oktober minder tijd aan het project RUD ga besteden, omdat dan de kwartiermaker/beoogd directeur aan het werk is. Johan vraagt mij daarnaast een voorstel te doen voor professionaliseren van het belangenmanagement in de programma’s en projecten die vanuit onze afdeling worden getrokken en om een projectsecretaris te coachen. Leuke opdrachten, die ik met veel plezier zal doen.
’s Middags afspraken gemaakt met Marianne Fokkinga over haar werkzaamheden in de komende weken.
In het tweede deel van de middag de managementteamgroep. Belangrijkste agendapunt is de bespreking van de eerste werkversie van het bedrijfsplan. De managementteamgroep is met name kritisch over de financiële paragraaf. Ook bij het wervingsplan voor de kwartiermaker/beoogd directeur plaatst de managementteamgroep een paar kritische kanttekeningen. De managementteamgroep stemt in met de denklijn voor de hoofd-/nevenvestiging, met de samenstelling van de werkgeversdelegatie in het Bijzonder Georganiseerd Overleg, de aangepaste planning en de brief aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de financiën van de RUD’s. De managementteamgroep vraagt de projectgroep met een concreet voorstel te komen voor een aanpak die er toe moet leiden dat alle deelnemende organisaties op 1 april 2013 klaar zijn voor samenwerking met de RUD.

Donderdag heb ik geen afspraken. Bespreek met mijn kamergenoten Gea Koeling en Jan Smittenberg de acties uit de managementteamgroep en doe dat later op de dag met Mark Leemans.
Tegen kwart voor zes naar het afscheid van mijn collega Joske Kluvers. Joske heeft 13 jaar als bestuursadviseur gewerkt en gaat de provincie nu verlaten. Jammer, want zij is een kundige en zeer enthousiaste medewerker.

Vrijdag heb ik verlof. Ik ga met Rob Groeneweg langs het IJ in Amsterdam wandelen. In de jaren negentig heb ik met Rob samengewerkt in het project Nadere uitwerking driehoek Drachten-Assen-Groningen (de voorloper van de regio Groningen-Assen). Rob werkte toen bij de Rijksplanologische Dienst. Een geweldig creatieve ruimtelijk ontwerper. Sindsdien ontmoeten wij elkaar af en toe. Lekker bijgekletst, genoten van Eye (het net geopende filmmuseum), andere ruimtelijke ontwikkelingen langs het IJ, maar ook van het oude Nieuwendam.
Zondag bij het werken op de volkstuin schiet het in mijn rug. Een oude kwaal, die af en toe de kop opsteekt. Gevolg is dat ik nu als een oude man loop. Hopelijk is dat over een paar dagen weer beter.