Plannen voor Zuidelijke Ringweg verder uitgewerkt

De projectorganisatie Zuidelijke Ringweg Groningen gaat de plannen voor de aanpak van de Zuidelijke Ringweg verder uitwerken. In de projectorganisatie zijn Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente Groningen vertegenwoordigd.

De projectorganisatie Zuidelijke Ringweg Groningen gaat de plannen voor de aanpak van de Zuidelijke Ringweg verder uitwerken. In de projectorganisatie zijn Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente Groningen vertegenwoordigd.

Milieueffectrapport

Op dit moment wordt een milieueffectrapport (MER) voorbereid. Hierin wordt in kaart gebracht welke gevolgen de voorgenomen veranderingen aan de Zuidelijke Ringweg hebben voor het milieu. De plannen voor de ringweg worden gemaakt op basis van het zogeheten 'bestuurlijk voorkeursalternatief', waarover het Rijk, de provincie Groningen en de gemeente Groningen het eind 2009 eens werden. Daarbij wordt de Zuidelijke Ringweg gedeeltelijk verdiept aangelegd.

Informatiebijeenkomst

Een eerste versie van het milieueffectrapport moet halverwege 2012 af zijn. Het uiteindelijke plan voor de verbetering van de Zuidelijke Ringweg is in de eerste helft van 2013 klaar. De werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg kunnen dan in 2015 beginnen en zullen tot 2019 duren. De projectorganisatie wil inwoners, bedrijven en andere belangstellenden nauw betrekken bij het milieuonderzoek en bij de verdere planontwikkeling. Daarom wordt op 25 januari een informatiebijeenkomst georganiseerd in Martiniplaza. De avond begint om 20.00 uur, de zaal is om 19.30 uur open.

Voor meer informatie over de aanpak van de Zuidelijke Ringweg kunt u kijken op ringgroningen.nl. Daar staat ook hoe u uw reactie kunt geven op de voornemens voor een milieueffectrapport.