Plannen voor voorrangspleinen en rotonde in bebouwde kom Winsum

De provinciale weg N361 door de bebouwde kom van Winsum wordt opnieuw ingericht om het dorp veiliger te maken voor automobilisten, fietsers en voetgangers. Gedeputeerde Staten hebben de plannen hiervoor vastgesteld. Zo worden twee kruisingen opnieuw ingericht tot voorrangspleinen. Ook komen er een rotonde en een fiets- en voetgangerstunnel. De werkzaamheden hiervoor moeten in 2020/21 plaatsvinden.

Bebouwde kom

De plannen gaan over het deel van de provinciale weg N361 van de Winsumerstraatweg (ter hoogte van De Meeden) tot aan de rotonde Het Aanleg. De provincie Groningen en de gemeente Winsum werken samen aan de herinrichting van de bebouwde kom.

Verkeersveiligheid

De weg door de bebouwde kom krijgt een overrijdbare middenberm. Twee kruisingen (bij De Meeden en de Geert Reindersstraat) worden omgebouwd tot voorrangspleinen. De kruising Borgweg/Garnwerderweg maakt plaats voor een rotonde. Bij het Wiepoopad bij de Geert Reindersstraat komt een fiets- en voetgangerstunnel. Dit moet het voor fietsers en voetgangers veiliger maken de weg op te rijden en over te steken. Verder worden er nieuwe bomen en struiken in het dorp geplant.

Slim en groen

Het nieuwe asfalt op de weg is geluidsreducerend, reflecterend en gaat langer mee. Hiermee besparen we op de openbare verlichting en op grondstoffen en wordt de weg stiller. Het geluidsreducerende asfalt past in het beleid van de provincie om te zoeken naar innovatieve en duurzame mogelijkheden om de infrastructuur en het onderhoud ervan slimmer en groener te maken.

Meedenken met plannen

Aanwonenden en geïnteresseerden kunnen meedenken over de uitwerking van de plannen voor Winsum. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden voor de herinrichting van het dorp in 2020 en 2021 uitgevoerd worden.