Plannen voor De Vork aangepast vanwege archeologische vondsten

Het landschapsplan voor het nieuwe opstelterrein voor treinen bij De Vork in Haren wordt op een aantal onderdelen aangepast. Omdat er onlangs archeologische resten zijn gevonden wordt het terrein ingericht als een archeologisch park met wandelroutes. Daarvoor moeten het provinciaal inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan) en het daaraan gekoppelde landschapsplan gedeeltelijk worden aangepast. Het nieuwe opstelterrein bij De Vork komt er vanwege de uitbreiding van het Hoofstation Groningen.

Van steentijd tot middeleeuwen

Eind 2015 werd het oorspronkelijke provinciaal inpassingsplan voor het opstelterrein vastgesteld. Op basis van eerder onderzoek was de verwachting dat er weinig belangrijke archeologische resten in het gebied aanwezig waren. Aanvullend onderzoek toont aan dat er meer archeologische resten in de grond zitten dan eerst werd gedacht. Zo zijn resten van bewoning uit verschillende perioden gevonden, van de steentijd tot de middeleeuwen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om vuurstenen werktuigen en sporen van boerderijen uit de steentijd en Romeinse tijd. 

Vondsten bewaren

Om ervoor te zorgen dat de vondsten zo goed mogelijk bewaard blijven, wordt het landschapsplan aangepast zodat er een archeologisch park kan komen. Het landschap wordt opgehoogd, waterlopen worden verplaatst en de beplanting schuift op. Daarnaast worden enkele nabijgelegen locaties meegenomen in de gedeeltelijke aanpassing van het provinciaal inpassingsplan. De grondwerkzaamheden die op dit moment bij De Vork plaatsvinden hebben hier geen hinder van.

Inloopbijeenkomst?

De aanleg van het opstelterrein bij De Vork is het eerste deelproject van Groningen Spoorzone, het project waarin gewerkt wordt aan het Hoofdstation in Groningen en de uitbreiding van het spoor. Groningen Spoorzone organiseert in mei een inloopbijeenkomst over de archeologische vondsten, het landschapsplan en de voorbereidende werkzaamheden bij De Vork. De locatie (nabij De Vork) en de datum worden binnenkort bekendgemaakt.

Kijk voor meer informatie en de planning van het project op www.groningenspoorzone.nl.