Plannen voor aanpak N361 verder uitgewerkt

Er komt een Fietsroute Plus langs het spoor tussen Groningen en Winsum. Daarnaast worden Adorp en Sauwerd beter herkenbaar als dorpskern door een nieuwe inrichting en krijgt de weg tussen Groningen en Winsum over de gehele lengte stil asfalt. In Adorp en Sauwerd komt een combinatie van stil en reflecterend asfalt te liggen. Met de plannen wil de provincie de veiligheid en leefbaarheid op en rondom de N361 verbeteren. Nu is de N361 een van de onveiligste provinciale wegen van Groningen.

Fietsroute Plus Groningen-Winsum

Tussen Groningen en Winsum komt een Fietsroute Plus. Het fietspad komt te liggen ten westen van het spoor. Bij de Oude Weg sluit het fietspad weer aan op de N361. Een Fietsroute Plus is een fietspad dat breder en comfortabeler is dan een gewoon fietspad. Er liggen al Fietsroutes Plus naar Zuidhorn en Bedum. Daarnaast komen er nog Fietsroutes Plus naar Ten Boer, Leek, Haren en wellicht Assen.

Herinrichting Adorp en Sauwerd

Adorp en Sauwerd worden opnieuw ingericht om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de dorpen te verbeteren. De leefbaarheid wordt verbeterd door de oversteken te verbeteren, het geluid van de weg te verminderen en de dorpsharten herkenbaarder te maken. Hiervoor wordt de weg opnieuw ingericht, waardoor deze er smaller uitziet. Dit moet ervoor zorgen dat het verkeer minder hard rijdt en meer rekening houdt met de omgeving. Verder worden Kruisingen in de dorpskernen verbeterd. Zo komt er bij de Stationsstraat in Sauwerd een rotonde. Ook komt er meer groen in de dorpskernen. In Adorp en Sauwerd wordt mogelijk een combinatie van stil, duurzaam en reflecterend asfalt aangelegd. Op dit moment wordt op N980 tussen Oldekerk en Sebaldeburen hiervoor een proefstuk aangelegd. Als de proef werkt, wordt dit in Adorp en Sauwerd ook toegepast.

Doorstroming Groningen-Winsum

De doorstroming en de verkeersveiligheid op de weg tussen Groningen en Winsum worden verbeterd door het aantal zijwegen dat op de provinciale weg aansluit te verminderen. De kruisingen met zijwegen en de erfaansluitingen die overblijven worden beter herkenbaar en veiliger gemaakt. Langs de N361 komt ribbelmarkering, die automobilisten erop attendeert dat ze de berm raken. Op de hele weg wordt stil asfalt aangelegd om het weggeluid te verminderen.

Regiospecifiek Pakket

De aanpak van de weg gaat ongeveer 14 miljoen euro kosten. Het project wordt betaald uit het Regiospecifiek Pakket, de compensatiegelden voor het niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn.

Meer informatie is te vinden op www.n361veilig.nl.