Plannen voor aanleg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

De provincie Groningen en de gemeente Groningen willen een tunnel aanleggen bij de spoorwegovergang bij de Paterswoldseweg in Groningen. Vanaf eind 2017 gaat er elk uur een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden rijden. Om te voorkomen dat de veiligheid bij de overwegen in de stad achteruit gaat, moet er bij de Paterswoldseweg een tunnel worden aangelegd.

 

De provincie Groningen en de gemeente Groningen willen een tunnel aanleggen bij de spoorwegovergang bij de Paterswoldseweg in Groningen. Vanaf eind 2017 gaat er elk uur een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden rijden. Om te voorkomen dat de veiligheid bij de overwegen in de stad achteruit gaat, moet er bij de Paterswoldseweg een tunnel worden aangelegd.

Extra sneltrein

Uit onderzoek in opdracht van ProRail, de provincie en de gemeente Groningen blijkt dat, wanneer er tussen Groningen en Leeuwarden een extra sneltrein gaat rijden, ingrijpende aanpassingen aan de overweg bij de Paterswoldseweg nodig zijn. Het aanleggen van een tunnel onder de spoorlijn is de enige optie. Het afsluiten van de spoorwegaovergang bij de Paterswoldseweg voor langzaam verkeer en/of autoverkeer is niet mogelijk.  Als de extra sneltrein naar Leeuwarden gaat rijden is de overweg bij de Paterswoldseweg een kwartier per uur gesloten.

Doorgaande weg

De Paterswoldseweg heeft een belangrijke functie als doorgaande weg voor fietsers en auto’s. Het afsluiten van de overweg zou andere wegen, zoals de Parkweg, het Emmaviaduct en de Eeldersingel, te veel belasten. Maatregelen zijn nodig om de overwegveiligheid en de verkeersdoorstroming te garanderen. Het aanpassen van de spoorwegovergang is ook nodig voor het realiseren van het laatste deel van de busbaan van  P+R Hoogkerk naar het station. 

Aanpak Ring Zuid

De tunnel bij de Paterswoldseweg moet klaar zijn voordat de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg beginnen. Op die manier is er voor reizigers uit de regio naar de stad een goed alternatief per openbaar vervoer als er stremmingen op de ringweg zijn. De aanleg van de tunnel gaat minstens 20 miljoen euro kosten. Dit najaar is duidelijk wat de precieze kosten voor een tunnel zijn en uit welk budget dit betaald wordt. Dan kunnen Provinciale Staten ook een besluit nemen over alle maatregelen voor de extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden en de gemeenteraad van Groningen over de maatregelen binnen de stad.

Een mogelijke tunnel bij de Paterswoldseweg moet goed in de omgeving worden ingepast. Dit gebeurt in nauw overleg met omwonenden en omliggende bedrijven. De sociale veiligheid speelt hierbij een belangrijke rol.