Plannen spoorlijn Groningen-Heerenveen stopgezet

De provincies Fryslân en Groningen stoppen met de plannen voor de spoorlijn Groningen-Heerenveen. Daar zijn verschillende redenen voor. Zo is de kans erg klein dat de spoorlijn wordt doorgelegd naar Lelystad. Verder is er ruim honderd miljoen euro tekort voor de aanleg. Jaarlijks is er nog eens een tekort van zes miljoen euro op de kosten voor beheer en onderhoud. De huidige financiële krapte biedt geen ruimte om die tekorten en toekomstige tegenvallers op te vangen.

 

De provincies Fryslân en Groningen stoppen met de plannen voor de spoorlijn Groningen-Heerenveen. Daar zijn verschillende redenen voor. Zo is de kans erg klein dat de spoorlijn wordt doorgelegd naar Lelystad. Verder is er ruim honderd miljoen euro tekort voor de aanleg. Jaarlijks is er nog eens een tekort van zes miljoen euro op de kosten voor beheer en onderhoud. De huidige financiële krapte biedt geen ruimte om die tekorten en toekomstige tegenvallers op te vangen.

Tekort

Op dit moment is er een bedrag van circa 600 miljoen euro beschikbaar voor de spoorlijn. Uit berekeningen blijkt dat de aanleg ruim 700 miljoen euro gaat kosten. Bovenop de investeringskosten komen ook nog eens de jaarlijkse beheer-, onderhouds- en exploitatiekosten. Deze jaarlijkse kosten liggen rond de 6 miljoen euro. Binnen bestaande begrotingen is daar geen ruimte voor. Ook voor de opwaardering van de lijn (dubbelspoor) en het doortrekken naar Lelystad zijn nog eens forse extra investeringen nodig. Er is geen enkel zicht op dat dat geld er is. De kans op het doortrekken van de lijn naar de Randstad is daarmee zeer klein geworden.

Provinciale Staten

Het is nog niet bekend waar het geld van de spoorlijn nu naar toe gaat. Vast staat wel dat dit projecten zijn die de economie en de infrastructuur van het Noorden versterken. Provinciale Staten van beide provincies beslissen over de bestemming van de gelden en nemen uiteindelijk ook het besluit of de plannen inderdaad stoppen.