Plannen oostelijke ontsluitingsweg om Bedum gaan door

De plannen voor een oostelijke ontsluitingsweg om Bedum gaan door. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten. De nieuwe ontsluitingsweg wordt aangelegd vanwege het toenemende vrachtverkeer in de bebouwde kom van Bedum. De weg komt direct ten noorden van de spoorlijn Groningen-Delfzijl te liggen en sluit ten oosten van Bedum aan op de N993 (Sint Annerweg). De maatregelen gaan in totaal 13 miljoen euro kosten.

Tunnel onder het spoor

Vanwege de veiligheid op het spoor wordt er niet een reguliere spoorwegovergang aangelegd, maar komt er een tunnel onder het spoor. Door de komst van de tunnel kunnen auto's met 60 kilometer per uur doorrijden, zonder dat ze voor spoorbomen hoeven wachten. Ook zorgt een tunnel voor minder licht- en geluidshinder, omdat auto's niet hoeven te stoppen en daarna weer optrekken. De tunnel wordt met groene taluds in het landschap ingepast, zodat deze het landschap zo weinig mogelijk verstoort. Verder verdwijnen twee onbewaakte spoorwegovergangen en wordt één onbewaakte overgang veiliger gemaakt. De provincie neemt dit mee in haar onderzoeken. ProRail voert de aanpassingen aan de overgangen uit.

Vervolg

Provinciale Staten en de gemeenteraad van Bedum besluiten in december over de plannen. De werkzaamheden voor de ontsluitingsweg gaan naar verwachting in 2019 van start. De weg is naar verwachting in 2020 klaar.

Meer informatie over de achtergronden en het proces rond de oostelijke ontsluitingsweg is te vinden op de website van de gemeente Bedum.