Plannen Blauwestad bijgesteld door situatie woningmarkt

De ontwikkelingen op de landelijke woningmarkt leiden ertoe dat de provincie Groningen de plannen voor de woningbouw in Blauwestad moet bijstellen. De grondprijs daalt met gemiddeld 20 procent en er worden 230 kavels minder uitgegeven. De provincie blijft vasthouden aan duurdere woningen. De uitbreiding van voorzieningen in het Havenkwartier gaat door. De komende jaren ligt de nadruk op recreatie en toerisme.

 

De ontwikkelingen op de landelijke woningmarkt leiden ertoe dat de provincie Groningen de plannen voor de woningbouw in Blauwestad moet bijstellen. De grondprijs daalt met gemiddeld 20 procent en er worden 230 kavels minder uitgegeven. De provincie blijft vasthouden aan duurdere woningen. De uitbreiding van voorzieningen in het Havenkwartier gaat door. De komende jaren ligt de nadruk op recreatie en toerisme.

Minder woningen

Om Blauwestad aantrekkelijk te houden voor nieuwe bewoners is aanpassing aan de marktontwikkeling noodzakelijk. Daarom worden de grondprijzen met 20 procent verlaagd. Omdat nog steeds weinig woningen verkocht worden, kiest de provincie voor een lager tempo en uiteindelijk minder woningen. In 2010 gingen we nog uit van 1.480 woningen. Nu brengen we dat aantal terug naar 1.247, te bouwen tot 2051. Deze aanpassingen kosten de provincie tussen 25,3 en 29 miljoen euro. Twee jaar geleden werd al besloten meer tijd te nemen en werd het aantal woningen verlaagd. Sindsdien zijn negen kavels verkocht, precies zoals de verwachting was. In totaal zijn 194 kavels verkocht.

Provinciaal beleid

De provincie houdt nadrukkelijk vast aan woningen in de hogere prijsklasse. Blauwestad is hiervoor de plek in Oost-Groningen om nieuwe woningen en voorzieningen te concentreren, zoals dat in het provinciale beleid is vastgesteld. De gemeente Oldambt sluit hier op aan in haar woningbouwbeleid.

Toekomst Blauwestad

"Dit is een belangrijke beslissing voor de toekomst van Blauwestad", aldus gedeputeerde Wiebe van der Ploeg. "We moeten erkennen dat de woningmarkt nog niet opleeft. Ingrijpen is nu nodig. Gelukkig zien we wel dat Blauwestad veel waarde heeft voor de leefbaarheid en de lokale economie. En daar is het allemaal om begonnen. Daarom vinden we het belangrijk om Blauwestad te blijven ontwikkelen."

Toerisme en recreatie

Blauwestad biedt naast woningbouw ook recreatiemogelijkheden voor watersporters en natuurliefhebbers. De nadruk komt nu meer te liggen op voorzieningen voor recreatie, toerisme en evenementen. We investeren in het Havenkwartier, met onder andere een strand, de boulevard en de noordelijke vaarverbinding (Blauwe Passage). Deze investeringen zorgen voor werk in toerisme en recreatie en zijn belangrijk voor een aantrekkelijke leefomgeving.