Plan zuidelijke ringweg Groningen op enkele punten aangepast

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg op enkele punten aangepast en nader onderbouwd. Dat is gebeurd op verzoek van de Raad van State. De gemeente en provincie zijn het eens met de aanpassingen. Belanghebbenden kunnen tot 30 maart in beroep bij de Raad van State.

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het  plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg op enkele punten aangepast en nader onderbouwd. Dat is gebeurd op verzoek van de Raad van State. De gemeente en provincie zijn het eens met de aanpassingen. Belanghebbenden kunnen tot 30 maart in beroep bij de Raad van State.

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in het kort:

  • Om een te hoge geluidsbelasting van de voormalige badmeesterswoning te voorkomen, komt er een geluidsscherm aan de zuidkant van de ringweg, ter hoogte van zwembad De Papiermolen.
  • De toegang tot de nieuwe voetgangersbrug tussen de Papiermolen en de Rivierenbuurt komt aan beide zijden minstens 20 meter van de erfgrens van de woningen te liggen. De brug wordt zo gebouwd dat inkijk in de woningen onmogelijk is. Fietsers mogen de voetgangersbrug ook gebruiken.
  • De voetgangersbrug gaat als geluidsbaken dienen voor de vleermuizen, die door het vervallen van de tunnel hun route kwijtraken. Tijdens de bouwwerkzaamheden aan de ringweg komen er tijdelijke geluidsbakens voor vleermuizen.
  • Er komt geen nieuwe tunnel voor voetgangers en fietsers. Hiervoor was geen goede oplossing voor te vinden.
  • Er is op aanwijzen van de Raad van State onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid van het ontwerp voor de zuidelijke ringweg. Een aantal adviezen uit dit onderzoek heeft de minister overgenomen, zoals een smallere vluchtstrook waardoor het verkeer langzamer gaat rijden.

Informatiebijeenkomsten

De zuidelijke stadswijken worden deze week over het wijzigingsbesluit geïnformeerd via een nieuwsbrief. Daarnaast organiseert het projectbureau Aanpak Ring Zuid twee informatiebijeenkomsten in de Puddingfabriek. Een op donderdag 25 februari en een op woensdag 9 maart van 16.00 tot 21.00 uur. Alle documenten die bij de gemeente en de provincie ter inzage liggen zijn ook te vinden op www.aanpakringzuid.nl.

Planning

Na afloop van de beroepstermijn buigt de Raad van State zich over de ingediende beroepen. Naar verwachting zal de Raad van State tegen de zomer een definitief oordeel vellen. Dan is bekend of de ombouw van de zuidelijke ringweg doorgaat. De planning is dat het werk aan de ringweg begin 2017 van start gaat. In 2020 moet de vernieuwde ringweg klaar zijn.