Plan verdubbeling N33 Assen - Zuidbroek ter inzage

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft onlangs het tracébesluit Verdubbeling N33 Assen - Zuidbroek vastgesteld. Het tracébesluit ligt van 31 mei tot en met 12 juli 2012 voor iedereen ter inzage op diverse locaties in de regio. De dubbelbaans N33 sluit gevaarlijke inhaalmanoeuvres uit. Dat maakt de weg een stuk veiliger. Dankzij een betere aansluiting op de rijkswegen en de provinciale en gemeentelijke wegen biedt de vernieuwde rijksweg volop kansen voor bedrijvigheid en economische ontwikkeling van het gebied langs de N33.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft onlangs het tracébesluit Verdubbeling N33 Assen - Zuidbroek vastgesteld. Het tracébesluit ligt van 31 mei tot en met 12 juli 2012 voor iedereen ter inzage op diverse locaties in de regio. De dubbelbaans N33 sluit gevaarlijke inhaalmanoeuvres uit. Dat maakt de weg een stuk veiliger. Dankzij een betere aansluiting op de rijkswegen en de provinciale en gemeentelijke wegen biedt de vernieuwde rijksweg volop kansen voor bedrijvigheid en economische ontwikkeling van het gebied langs de N33.

Wijzigingen

Rijkswaterstaat heeft het oorspronkelijke plan (ontwerptracébesluit) op een aantal punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het ontwerptracébesluit zijn:

  • aangepast ontwerp knooppunt Assen Zuid;
  • klaverblad bij Zuidbroek in plaats van een dubbele rotonde;
  • nieuw ontwerp K.J. de Vriezestraat;
  • verbetering faunapassages.

De aanpassingen zijn onder andere aangebracht naar aanleiding van de 128 reacties (zienswijzen) op het ontwerptracébesluit.

Beroep instellen

Degene die eerder een zienswijze hebben ingediend op het ontwerptracébesluit en bezwaar hebben tegen het tracébesluit, kunnen van 1 juni tot en met 12 juli 2012 een beroep instellen bij de Raad van State. Ook belanghebbenden die een bezwaar hebben tegen de wijzigingen mogen een beroep instellen.

Waar ter inzage?

Het tracébesluit Verdubbeling N33 Assen - Zuidbroek ligt op verschillende plekken voor iedereen ter inzage. Bijvoorbeeld in het in het provinciehuis van Groningen en in de gemeentehuizen van Menterwolde en Veendam. Alle stukken zijn ook te downloaden via www.centrumpp.nl onder ‘actuele beroepsprocedures’.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over het tracébesluit is te vinden op www.rws.nl/n33 of www.centrumpp.nl onder 'actuele beroepsprocedures'. Voor vragen kunt u bellen met de Landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat op 0800-8002 (gratis).