Plan opstelterrein ‘De Vork’ Essen-Haren tot en met 3 maart ter inzage

Om de aanleg van het nieuwe opstelterrein ‘De Vork’ Essen-Haren mogelijk te maken wordt er een Provinciaal Inpassingsplan opgesteld. Het Voorontwerp ligt vanaf 20 januari tot en met 3 maart 2015 ter inzage voor reactie. Op 2 februari organiseert de provincie hierover een informatiemarkt. Het opstelterrein bij het Hoofstation van Groningen wordt verplaatst naar ‘de Vork’ in de gemeente Haren, omdat het Hoofdstation wordt uitgebreid.

Om de aanleg van het nieuwe opstelterrein ‘De Vork’ Essen-Haren mogelijk te maken wordt er een Provinciaal Inpassingsplan opgesteld. Het Voorontwerp ligt vanaf 20 januari tot en met 3 maart 2015 ter inzage voor reactie. Op 2 februari organiseert de provincie hierover een informatiemarkt. Het opstelterrein bij het Hoofstation van Groningen wordt verplaatst naar ‘de Vork’ in de gemeente Haren, omdat het Hoofdstation wordt uitgebreid.

Nieuw opstelterrein

Het nieuwe opstelterrein, een parkeerplek voor treinen, komt in het gebied in de splitsing van de sporen richting Winschoten en Zwolle, net in de gemeente Haren. Het terrein wordt zo dicht mogelijk tegen het huidige Bedrijventerrein Zuidoost aangelegd. Daar komen vijftien opstelsporen met servicepaden, waarvan zeven sporen voor NS en acht voor de regionale vervoerder (nu Arriva). Er komen dienstgebouwen voor het personeel, een technische ruimte voor het uitvoeren van inspecties en kleine reparaties en twee wasinstallaties om de treinen schoon te maken. Voor de dieseltreinen (van Arriva) komen aparte tankvoorzieningen.

Inrichtingsplan

Bij het Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan hoort ook een inrichtingsplan om het opstelterrein goed in het landschap in te passen. Als gevolg van inspraak is er een wal aan het inrichtingsplan toegevoegd om geluids- en lichtoverlast zoveel mogelijk te beperken. Er komt led-verlichting en de wal zorgt ervoor dat het opstelterrein ook in de winter nauwelijks te zien is.

Informatiemarkt

Op maandag 2 februari 2015 van 19.30 uur tot 21.30 uur is er een informatiemarkt over het Provinciaal Inpassingsplan in ‘t Clockhuys, Brinkhorst 3 in Haren. Daar kunnen geïnteresseerden terecht met vragen over het plan en geven specialisten een toelichting.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de reactieprocedure en terinzagelegging van het Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan ‘De Vork’ Essen-Haren op de pagina met de bekendmaking.
Op de website van Groningen Spoorzone is meer informatie over het opstelterrein te vinden. Groningen Spoorzone is een project van de gemeente Groningen, de provincie Groningen, het Rijk, ProRail en NS.