Plaatsingscommissie voor eerste keer bij elkaar

Na het paasweekend op dinsdagmorgen vergadering van de kerngroep. Begonnen met een presentatie van een architectenbureau over de inrichting van het RUD-gebouw. Wij hebben nu van twee bureaus een presentatie gehad en kiezen er binnenkort één uit. Daarna onder andere de Conceptnota reacties en commentaar besproken. Daarin reageren wij op de reacties die van de colleges zijn binnengekomen op de gemeenschappelijke regeling en het bedrijfsplan.

 

Na het paasweekend op dinsdagmorgen vergadering van de kerngroep. Begonnen met een presentatie van een architectenbureau over de inrichting van het RUD-gebouw. Wij hebben nu van twee bureaus een presentatie gehad en kiezen er binnenkort één uit. Daarna onder andere de Conceptnota reacties en commentaar besproken. Daarin reageren wij op de reacties die van de colleges zijn binnengekomen op de gemeenschappelijke regeling en het bedrijfsplan.

De huidige functiebeschrijvingen van de medewerkers stromen binnen. De meeste deelnemers hebben zich aan de deadline van 27 maart gehouden. Lianne Roelfes van de projectgroep Personeel neemt nog contact op met een viertal gemeenten.

De woensdagmorgen is helemaal gereserveerd voor de projectgroep Financiën. Evert Bovens van KplusV organisatieadvies heeft veel voorwerk gedaan. Er liggen voorstellen voor de vergoeding door niet-deelnemers, voor een extra bijdrage voor deelnemers die later meer taken inbrengen, het financieel reglement, het controleprotocol en het treasury statuut. De meeste aandacht gaat uit naar de programmabegroting voor de laatste twee maanden van 2013 en voor 2014. Het lijkt erop dat het ons gaat lukken de verschillende stukken op tijd in procedure te brengen voor de stuurgroep op 26 april. Op 10 april vergadert de projectgroep Financiën weer en de dag erna kunnen de stukken naar de MT-groep.

De sollicitatiegesprekken voor de leidinggevenden op 11 april gepland en de notitie voor de selectie- en de adviescommissie met kwartiermaker Saskia Gerritsen besproken. Na aanpassing kan de notitie, met de sollicitatiebrieven en de CV's naar de beide commissies. Ook de uitnodiging naar de kandidaten gestuurd.

Donderdag en vrijdag heb ik samen met mijn collega-programma- en projectmanagers van de provincie een training inzicht in invloed gevolgd. De training wordt gegeven door Ad Schrama van Bureau Zuidema. De training is gebaseerd op het invloedmodel. Vooraf hebben mijn collega's en ik een vragenlijst ingevuld en anderen gevraagd dezelfde vragenlijst in te vullen. Ik heb dat aan zeven mensen gevraagd en heb zo een goed beeld gekregen van mijn invloedstijlen. Er zijn vier invloedstijlen overreden, stellen, waarderen en inspireren. Ik gebruik de invloedstijl stellen minder vaak. In de training werken wij eraan om het gebruik van de invloedstijlen en de daarbij behorende gedragssoorten te ontwikkelen. Leerzaam!

Donderdagavond gebruikt om mijn mails af te handelen en de huidige functiebeschrijvingen naar Simone Brinksma te mailen. Simone ondersteunt de plaatsingscommissie.

Vrijdagmorgen is de plaatsingscommissie voor de eerste keer bij elkaar geweest. De leden van de commissie hebben kennis met elkaar gemaakt en Simone heeft hun het digitale systeem uitgelegd waarvan gebruik wordt gemaakt bij de plaatsing. Ook is er een planning gemaakt. De commissie heeft van ruim 80 medewerkers een verzoek gekregen voor een gesprek.
Vrijdag aan het einde van de middag na de training nog even naar het werk om mijn mail af te handelen. Het geeft mij een rustig gevoel als ik dat heb gedaan. Daarna weer met mijn bergsportvrienden klimmen in het klimcentrum De Bjoeks. Zatermiddag via Skype (niet-gepland) contact met mijn dochter, die in Perth Australië woont. Een hele leuke verrassing.