Pim de Bruijne op jeugdzorgstage bij Base Groep

Afhelopen vrijdag is gedeputeerde Pim de Bruijne van wonen, welzijn en zorg op stage geweest bij de Base Groep - Zorg voor Jeugd. Hij was onder andere aanwezig bij een gesprek tussen een hulpverlener en de 16-jarige Tom*. Het doel van het gesprek was om te kijken of Tom mee kan doen in het hulpverleningstraject 'Nieuwe Perspectieven'.

Nieuwe perspectieven

De gedeputeerde vond het gesprek een grondige en diepgaande inventarisatie van de gezinssituatie en omgeving van de jongere. Hij concludeert dat het traject een waardevolle manier is om in betrekkelijk korte tijd met een jongere in de jeugdzorg stappen vooruit te maken.
In 'Nieuwe perspectieven' gaan hulpverleners gedurende twaalf weken intensief aan het werk met de jongere en met de mensen in zijn omgeving, met begeleiding die zeven dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar is.

Waardevolle ervaring

De Bruijne vindt de stages een geslaagd onderdeel van deze Week van de Jeugdzorg: 'De afgelopen week ben ik door verschillende collega-bestuurders aangesproken dat ze de stage een waardevolle ervaring vonden en volgend jaar graag weer mee willen doen.'

Week van de Jeugdzorg

De stage is een van de activiteiten tijdens de Week van de JeugdZorg van 14 tot en met 22 november. De afgelopen week hebben 20 Groninger burgemeesters, wethouders en Statenleden een kijkje in de keuken genomen bij verschillende jeugdzorginstellingen, om zo een beter beeld te krijgen van de dagelijkse praktijk van de jeugdzorg. 

Meer informatie

Meer informatie over de Week van de JeugdZorg en alle activiteiten in Groningen leest u op http://www.weekvandejeugdzorg.nl/.

* I.v.m. de privacy is de naam van de jeugdzorgjongere gefingeerd.