Pilot Jongeren4leader in Oost-Groningen

Jongeren die leuke initiatieven hebben om hun eigen woonomgeving een positief impuls te geven, kunnen hiervoor nu subsidie aanvragen. Zo verdient de soos misschien wel een opknapbeurt of kan de speelplaats wel wat kleur gebruiken met een mooie graffitiwand. Vaak hebben jongeren leuke ideeën, maar ontbreekt het hen aan geld. Jongeren kunnen zich nu individueel of in groepsverband aanmelden voor subsidie voor hun activiteiten.

Jongeren die leuke initiatieven hebben om hun eigen woonomgeving een positief impuls te geven, kunnen hiervoor nu subsidie aanvragen. Zo verdient de soos misschien wel een opknapbeurt of kan de speelplaats wel wat kleur gebruiken met een mooie graffitiwand. Vaak hebben jongeren leuke ideeën, maar ontbreekt het hen aan geld. Jongeren kunnen zich nu individueel of in groepsverband aanmelden voor subsidie voor hun activiteiten.

Speciaal voor jongeren

Op www.plattelandshuisoostgroningen.nl onder de kop ‘jongeren4leader’ kunnen jongeren subsidie aanvragen. Jongeren4leader is gestart op 1 oktober en is een proefproject dat is gericht op jongeren van 12-18 jaar die een idee of initiatief willen uitvoeren dat ten goede komt aan de leefbaarheid en/of economie van hun eigen leefomgeving. Per initiatief wordt maximaal een bijdrage van 2.500 euro verleend. Er is een budget gereserveerd van 25.000 euro. Behandeling van de aanvragen zal plaatsvinden op basis van volgorde van binnenkomst. De looptijd van de subsidieregeling is één jaar of tot het moment dat het budget uitgeput is. Op de website van het plattelandshuis www.plattelandshuisoostgroningen.nl staan de voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie.