Pieken!

Wij zitten in een piekperiode en dat kan ik merken aan het aantal uren dat ik werk. Deze week een echte uitschieter. Ondanks een lang geplande dag verlof ruim 50 uur. Als duoprojectleider Personeel en Financiën heb ik op dit moment mijn handen vol. Daarnaast moeten er deze week agenda´s en stukken de deur uit voor de projectgroep, het deelnemersplatform, de managementteamgroep en de kerngroep. Ook nog een aantal activiteiten uitgevoerd voor de provinciale afdeling, waarin ik werk.

 

Wij zitten in een piekperiode en dat kan ik merken aan het aantal uren dat ik werk. Deze week een echte uitschieter. Ondanks een lang geplande dag verlof ruim 50 uur. Als duoprojectleider Personeel en Financiën heb ik op dit moment mijn handen vol. Daarnaast moeten er deze week agenda´s en stukken de deur uit voor de projectgroep, het deelnemersplatform, de managementteamgroep en de kerngroep. Ook nog een aantal activiteiten uitgevoerd voor de provinciale afdeling, waarin ik werk.

Maandag in de loop van de ochtend overleg gevoerd met een aantal collega's van mijn afdeling over het zaakgericht werken, dat dit jaar bij de provincie wordt ingevoerd. Kunnen wij met de zaaktypen van de beleidsafdelingen uit de voeten of bestaat er vanuit het programma-/projectmatig werken behoefte aan specifieke zaaktypen? Die vraag bleek niet zo makkelijk te beantwoorden.
's Middags het afdelingsoverleg van de afdeling Programma- en Projectmanagement. Johan Koopmans, mijn afdelingshoofd, heeft mij vorig najaar al gevraagd een presentatie te houden over het project RUD. Niet zozeer over de inhoud, maar meer over de rol van de projectleider: wat is je meerwaarde?, welke competenties gebruik je?, hoe is je team samengesteld? Zelf heb ik er leerpunten aan toegevoegd. Ik vind het leuk om eens een keer het (vak) project leiden te belichten. Ik krijg aan het einde van mijn presentatie een spontaan applaus van mijn collega's. Leuk. En ook de vraag om in een volgend afdelingsoverleg over de inhoud van het project RUD te vertellen. Dat wil ik met evenveel plezier doen.

Dinsdagmorgen beginnen wij met de vergadering van de kerngroep. Kwartiermaker Saskia Gerritsen kan er niet bij zijn, omdat zij overleg heeft met de vijf andere directeuren van de BRZO -RUD's. Daarom zit ik de vergadering voor. Onder andere Plan van aanpak werkprocessen van Gea Koeling besproken. Dat ziet er goed uit. Samen met projectleider Informatievoorziening en Automatisering Godfried Damm is Gea de proeftuin aan het vullen. Op korte termijn kunnen de toekomstige medewerkers van de RUD daarin de werkprocessen op hun praktische toepasbaarheid gaan testen.
Joske Kluvers gaat de komende maanden de communicatie op zich nemen. Aan het begin van de middag haar bijgepraat over de personele en financiële aspecten van het project. Joske straalt veel enthousiasme uit. Aan het einde van de middag een borrel (bij wijze van spreken dan, omdat ik geen alcohol drink) gedronken met Raymond Meijers, die tot 1 februari projectleider Personeel is geweest. Nog even teruggeblikt en over onze andere interesses gepraat. Leuke manier om zijn projectleiderschap op deze informele manier af te sluiten.

Jan Beldman van KplusV organisatieadvies levert in de loop van de dag de conceptrapportage van de nulmeting op. Die stuur ik direct door naar de projectgroep.

Ik heb woensdag thuis gewerkt, vooral aan voorbereiding van de plaatsingsprocedure en de vergadering van de MT-groep op 21 maart. 's Middags overleg met Saskia Gerritsen. In Peize, omdat zij daar ook woont. Het programma van de medewerkersbijeenkomst doorgesproken, de nbrief aan de medewerkers over de plaatsingsprocedure, de vacatureteksten voor de afdelingsmanagers en de teamleiders, de brief aan de gemeente- en provinciesecretarissen en nog een aantal lopende zaken. Onze samenwerking verloopt prima en voor wij het weten is het zes uur, een uur later dan gepland

De donderdagmorgen staat in het teken van de projectgroep Financiën. Gert Klok van De Kompanjie is onze projectgroep komen versterken en hij blijkt een aanwinst. Evert Bovens van KplusV organisatieadvies heeft goed voorwerk gedaan. Wij beginnen met de vergoedingsregeling voor niet-deelnemers, daarna volgen de financiële verordening, het controleprotocol, het treasurystatuut en een eerste opzet voor de programmabegroting. Wij discussiëren heel wat af … over een paar weken moeten wij de bijgestelde begrotingen klaar hebben. Dat wordt nog een hele klus. 
Aan het begin van de middag met de trein naar Utrecht voor het maandelijkse overleg met de regisseurs van de RUD's. In de trein lees ik de conceptrapportage van de nulmeting. Ik vind die er goed uitzien. KplusV organisatieadvies heeft er een inhoudelijk goed document van gemaakt, die de huidige kwaliteit van de uitvoering van de vergunningverlening-, toezicht- en handhaving tegen het licht houdt en een voorstel doet voor het kwaliteitsniveau van de RUD bij de start en in 2016. Tijdens de vergadering van de regisseurs gesproken over de juridische stresstest, waarin de gemeenschappelijke regelingen van de RUD's met elkaar zijn vergeleken. Groningen lijkt er goed uit te springen. Ook de stand van zaken bij de andere Omgevingsdiensten/RUD's doorgenomen. Wij zitten in de laatste groep met Drenthe, Fryslân, Utrecht, Noord-Holland-noord, IJmond/Noordzeekanaalgebeid en Zeeland, maar ook in veel andere RUD's is de huisvesting nog niet rond en zijn medewerkers nog niet geplaatst. Op de terugweg samen gereisd met mijn Friese collega Freerk Mink. Over BRZO -RUD en informatie- en communicatietechnologie gesproken. Over dat laatste heeft Freerk volgende week een afspraak met Godfried Damm.
's Avonds met Saskia Gerritsen tekst voor nieuwsbrief nummer 29 gemaakt. Daarna inbox mail afgehandeld en agenda en stukken MT -groep gereed gemaakt, die kunnen rond middernacht worden verzonden: deadline (= verzending één week voor vergadering) gehaald!

Vrijdagmorgen ga ik met de trein naar Culemborg. Daar ga ik samen met een vriend uit mijn studietijd wandelen. Onderweg in de trein overleg met Marijke Drost. Zij vervangt onze projectsecretaresse Kelly Uneken, die op vrijdag niet werkt. Vandaag moet de brief naar de gemeente- en provinciesecretarissen en nieuwsbrief nummer 29 worden verzonden. Dat neemt Marijke voor haar rekening. Fijn! In de trein nog gewerkt, daarna gaat de knop om. Mooie wandeling gemaakt in de uiterwaarden van de Lek.

Dit keer ook zaterdag en zondag aardig wat uren gewerkt. Zondagavond in de trein vanuit Amsterdam naar Groningen nog geschaafd aan de brief naar de medewerkers over de plaatsingsprocedures en dit blog geschreven.
Volgende week start de plaatsingsprocedure, een volgende mijlpaal in ons project!