Paterswoldsemeer straks onderdeel Natuurnetwerk Nederland

De provincie Groningen laat in 2021 de omgeving van de Meerweg, aan de oostkant van het Paterswoldsemeer, inrichten voor natuur. Deze ecologische zone is onderdeel van de verbinding tussen de natuur bij het Leekstermeer en het Zuidlaardermeer en wordt daarmee onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Dit najaar worden de vergunningen aangevraagd en liggen de plannen ter inzage. Naar verwachting starten de werkzaamheden in de loop van 2021. De Europese Unie draagt bij in de kosten van de inrichting. Op donderdag 8 oktober organiseren de provincie Groningen, waterschap Noorderzijlvest en Meerschap Paterswolde een informatieavond over de inrichtingsplannen.

Schoon water en bruggen

Een nieuwe watergang verbindt straks het gebied rond de Drentsche Aa met het Paterswoldsemeer. Daardoor kunnen dieren zich straks gemakkelijker van het ene naar het andere gebied verplaatsen en wordt er schoon beekwater uit de Drentsche Aa naar het meer aangevoerd. Daarmee wordt voorkomen dat er minder schoon water uit het Noord-Willemskanaal in het meer terecht komt. Dat is beter is voor de kwaliteit van het (zwem-)water in het meer. Voor het verkeer worden in de Meerweg twee nieuwe bruggen gebouwd. Eén voor fietsers en wandelaars en een voor auto's. Onder de bruggen wordt een faunapassage aangelegd, de verbinding van het Paterswoldsemeer met de Drentsche Aa en polders het Oosterland en Lappenvoort. Het gebied rond de verbinding wordt natuurvriendelijk ingericht, met onder meer met poelen, sloten, struikgewassen, riet, gras en moerasvegetatie.

Natuurnetwerk Paterswoldsemeer

Het Natuurnetwerk Paterswoldsemeer bestaat uit drie delen. Het eerste is de polder bij de molen, de Lage Wal, die in 2019 aantrekkelijker is gemaakt voor planten en dieren. Hier is de steile oeverbescherming van het meer vervangen door een natuurvriendelijke oever, waardoor bijvoorbeeld de kikker en otter gemakkelijker het meer in en uit kunnen. Langs de oever van het meer is riet geplant, wat goed is voor de kwaliteit van het water. Een nieuwe sloot verbindt het Paterswoldsemeer met de sloten in de polder, waarmee het gebied toegankelijk is geworden voor vissen en andere waterdieren, bijvoorbeeld om te paaien. In het Molenpad is een nieuwe, houten brug gebouwd, met daaronder een looprichel voor de otter.
In 2021 start ook de inrichting van een deel van het Natuurnetwerk langs de Hoornsedijk, waar het waterschap een nieuw gemaal en een zogenaamd ijzerzandbassin aanlegt. Dit bassin filtert het polderwater, waardoor er minder voedingstoffen in het meer komen en de waterkwaliteit verbetert.

Samenwerking

In en rond het Paterswoldsemeer werken waterschap Noorderzijlvest, het Meerschap Paterswolde en de provincie Groningen, samen met uitvoeringsorganisatie Prolander, aan voldoende en schoon water, de mogelijkheden voor recreatie en meer natuur en biodiversiteit.