Pas op de plaats in besluitvorming over grote veehouderijen

De provincie neemt voorlopig geen besluit over plannen voor grote veehouderijen van meer dan 300 NGE (Nederlandse Grootte Eenheid) en meer dan één bouwlaag. Ook nieuwe plannen worden niet in behandeling genomen. Het college van Gedeputeerde Staten wil eerst het onderzoek van de Gezondheidsraad naar de gezondheidsrisico's voor de bevolking afwachten. De uitkomsten van dit onderzoek worden dit najaar bekend gemaakt. Daarnaast wil het college wachten op het wetsvoorstel van staatssecretaris Henk Bleker, waarin hij nieuwe wettelijke kaders en regels voor grootschalige veehouderij opneemt. Dit wetsvoorstel moet er voor de zomer liggen.

 

De provincie neemt voorlopig geen besluit over plannen voor grote veehouderijen van meer dan 300 NGE (Nederlandse Grootte Eenheid) en meer dan één bouwlaag. Ook nieuwe plannen worden niet in behandeling genomen. Het college van Gedeputeerde Staten wil eerst het onderzoek van de Gezondheidsraad naar de gezondheidsrisico's voor de bevolking afwachten. De uitkomsten van dit onderzoek worden dit najaar bekend gemaakt. Daarnaast wil het college wachten op het wetsvoorstel van staatssecretaris Henk Bleker, waarin hij nieuwe wettelijke kaders en regels voor grootschalige veehouderij opneemt. Dit wetsvoorstel moet er voor de zomer liggen.

Lopende aanvragen

We gaan er bij Staatssecretaris Henk Bleker op aandringen bij de voorbereiding van het nieuwe wetsvoorstel rekening te houden met lopende vergunningaanvragen, waarin de procedure zich al in een vergevorderde fase bevindt. Voor deze gevallen moet er een zogenaamd overgangsrecht komen, waarbij we de aanvragen onder de oude regels kunnen afhandelen.

Motie

Met het aanhouden van lopende plannen en het niet in behandeling nemen van nieuwe plannen voor grote veehouderijen geeft het college van Gedeputeerde Staten uitvoering aan een motie van Provinciale Staten.