Particuliere gronden Westerwolde onderdeel natuurgebied

In het gehucht Ter Wupping in de streek Westerwolde laten vijf boeren hun landbouwgrond inrichten als natuurgebied. De provincie Groningen werkt hier aan een belangrijk deel van de Ecologische Hoofdstructuur, het landelijk netwerk van natuurgebieden. Langs het beekdal bij de Ruiten Aa in Westerwolde komt een wateropvang- en natuurgebied.

 

In het gehucht Ter Wupping in de streek Westerwolde laten vijf boeren hun landbouwgrond inrichten als natuurgebied. De provincie Groningen werkt hier aan een belangrijk deel van de Ecologische Hoofdstructuur, het landelijk netwerk van natuurgebieden. Langs het beekdal bij de Ruiten Aa in Westerwolde komt een wateropvang- en natuurgebied.

Subsidie voor boeren

Om het gebied te kunnen inrichten moeten er gronden worden aangekocht of moet met de eigenaren worden afgesproken dat zij hun landbouwgronden zelf met subsidie omvormen naar natuurgronden. Vijf boeren in Ter Wupping willen wel meewerken. Zij willen hun land niet verkopen, want vaak heeft hun familie een eeuwenlange band met het gebied. Nu kunnen deze boeren een subsidie aanvragen waardoor ze eigenaar blijven, terwijl de landbouwgrond permanent ingericht kan worden als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. De subsidie is bedoeld om de waardevermindering van de landbouwgrond te compenseren. Het gaat om een vergoeding van 85 procent van de getaxeerde landbouwkundige waarde.

Vanwege hun goede kennis van het gebied worden zij ook intensief betrokken bij hoe het er straks uit gaat zien. Het inrichten van het totale natuurgebied moet voor 2015 klaar zijn.