Parkfonds voor betere verdeling lusten en lasten windparken

De provincie Groningen gaat bouwers van nieuwe windparken bij de Eemshaven en Delfzijl vragen om jaarlijks een bijdrage in een parkfonds te storten van 3.000 tot 6.000 euro per windmolen. Uit dit parkfonds moeten projecten voor inwoners van nabijgelegen dorpen worden betaald. Daarnaast wil de provincie dat ontwikkelaars van windparken omwonenden de mogelijkheid bieden om mee te investeren in de windparken. Dat hebben Gedeputeerde Staten op 26 november voorgesteld aan Provinciale Staten.

De provincie Groningen gaat bouwers van nieuwe windparken bij de Eemshaven en Delfzijl vragen om jaarlijks een bijdrage in een parkfonds te storten van 3.000 tot 6.000 euro per windmolen. Uit dit parkfonds moeten projecten voor inwoners van nabijgelegen dorpen worden betaald. Daarnaast wil de provincie dat ontwikkelaars van windparken omwonenden de mogelijkheid bieden om mee te investeren in de windparken. Dat hebben Gedeputeerde Staten op 26 november voorgesteld aan Provinciale Staten.

Parkfonds

De bevolking, en in het bijzonder de direct omwonenden, moeten beter meeprofiteren van windparken. Met het parkfonds kan een profijtregeling gefinancierd worden waaruit omwonenden een financiƫle compensatie krijgen, bijvoorbeeld door een korting op de energierekening. Het fonds is ook bedoeld voor projecten die de leefbaarheid of de natuur en het landschap verbeteren en projecten die energie besparen. De provincie wil het geld uit het fonds gaan inzetten in overleg met onder meer de omwonenden en de gemeenten. De eerste gesprekken met gemeenten en dorpsverenigingen hierover zijn gestart.

Financiering parkfonds

De provincie vraagt de initiatiefnemers van de windparken het fonds te financieren met 1.050 euro per Megawatt per jaar. De provincie gaat de gemeenten Delfzijl en Eemsmond vragen ook bij dragen aan het parkfonds door een deel van de opbrengsten uit onroerendezaakbelasting (ozb) van de windparken af te dragen aan het parkfonds. Daarnaast onderzoekt de provincie de mogelijkheden om zelf uit bestaande budgetten het fonds aan te vullen.

Locaties

Aanleiding voor de uitbreiding van de windparken bij Delfzijl en de Eemshaven is het akkoord dat de provincies met het Rijk hebben gesloten voor de verdeling van 6.000 Megawatt windenergie op land. Voor Groningen betekent dit een verhoging van de taakstelling van 750 Megawatt naar 855,5 Megawatt. Het Rijk legt een derde windpark in onze provincie aan langs de N33 in de gemeenten Veendam en Menterwolde.

Provinciale Staten nemen in januari een besluit over de uitbreiding van de windparken en het instellen van een parkfonds.

Kijk voor meer informatie over de uitbreidingsgebieden op onze pagina Windenergie.