Paas beëdigd als commissaris van de Koning op Paleis Noordeinde

René Paas is op dinsdag 15 maart door koning Willem-Alexander op Paleis Noordeinde in Den Haag beëdigd als commissaris van de Koning in de provincie Groningen. In de wet is vastgelegd dat een commissaris van de Koning de eed of belofte aflegt ten overstaan van de koning. De benoeming van Paas vond vorige maand plaats.

René Paas is op dinsdag 15 maart door koning Willem-Alexander op Paleis Noordeinde in Den Haag beëdigd als commissaris van de Koning in de provincie Groningen. In de wet is vastgelegd dat een commissaris van de Koning de eed of belofte aflegt ten overstaan van de koning. De benoeming van Paas vond vorige maand plaats.

Start termijn

Paas wordt de opvolger van Max van den Berg, die op 31 maart afscheid neemt. De termijn van de nieuwe commissaris van de Koning gaat in op maandag 18 april. Op woensdag 20 april wordt hij geïnstalleerd, tijdens een bijzondere vergadering van Provinciale Staten. Dan krijgt Paas ook de voorzittershamer symbolisch uitgereikt.

Vervanging

De taken van de commissaris van de Koning worden tussen 1 en 18 april overgenomen door gedeputeerde en loco-commissaris Henk Staghouwer. Hij is dan ook voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten. Het voorzitterschap van Provinciale Staten is in die periode in handen van PvdA-Statenlid Romke Visser.