Overzicht van schoon en veilig zwemwater

Op 1 mei start bij de provincie officieel het zwemseizoen. Dat betekent dat tot 1 oktober eens in de twee weken monsters worden genomen van de verschillende zwemplassen in de provincie. Het waterschap Noorderzijlvest, Hunze en Aa's en Wetterskip Fryslân controleren de monsters van het zwemwater op zuurgraad, helderheid en aanwezigheid van bacteriën. Locaties waar bacteriën zijn aangetroffen worden iedere week gecheckt. De provincie inspecteert alle zwemplaatsen op hygiëne en veiligheid (zijn er bijvoorbeeld drijflijnen, afvalbakken, douches?).

Op 1 mei start bij de provincie officieel het zwemseizoen. Dat betekent dat tot 1 oktober eens in de twee weken monsters worden genomen van de verschillende zwemplassen in de provincie. Het waterschap Noorderzijlvest, Hunze en Aa's en Wetterskip Fryslân controleren de monsters van het zwemwater op zuurgraad, helderheid en aanwezigheid van bacteriën. Locaties waar bacteriën zijn aangetroffen worden iedere week gecheckt. De provincie inspecteert alle zwemplaatsen op hygiëne en veiligheid (zijn er bijvoorbeeld drijflijnen, afvalbakken, douches?).  

De folder

De provincie heeft een folder uitgebracht met een overzicht van 43 zwemlocaties in onze provincie. De folder is te verkrijgen op het gemeentehuis, bij VVV’s en bij campings. U kunt hem ook <media 14296>downloaden </media> op onze website. In de folder vindt u ook informatie over blauwalg, zwemmersjeuk en botulisme.