Overleg van Groningen met minister Wiebes vastgelopen

Vertegenwoordigers van de provincie Groningen, de tien gemeenten in het aardbevingsgebied, de Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Gasberaad hebben tijdens een bestuurlijk overleg met minister Wiebes moeten constateren dat het overleg over de versterking van woningen in het aardbevingsgebied is vastgelopen. 

Versterkingsaanpak

Het is voornamelijk vastgelopen vanwege de versterkingsaanpak van de groep van 1588 woningen in Appingedam, Delfzijl, Ten Boer en Overschild. Het standpunt van de regio is dat de klaarliggende versterkingsadviezen van deze woningen gedeeld moeten worden met de bewoners én dat de daaruit volgende versterkingsaanpak gestart moet worden. De regio vindt dat verder uitstel van deze gestarte versterkingsaanpak schadelijk is voor het vertrouwen. Het standpunt van minister Wiebes is om te wachten met de versterkingsaanpak van de groep van 1588 woningen tot bekend is wat het advies van de Mijnraad is. Dit advies gaat over het effect van de beëindiging van de gaswinning op het aardbevingsrisico en wat dit betekent voor de versterkingsaanpak. De verwachting is dat het advies in juli bekend is.

Afspraken nakomen

De regio hecht er veel waarde aan dat bewoners die in het lopende versterkingsproces zitten duidelijkheid krijgen en dat de gemaakte afspraken over de versterking worden nagekomen. De recente berichten van het KNMI, bij het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer van 17 mei, over de mogelijke zwaarte (5.0 schaal van Richter) en de langjarige dreiging op aardbevingen onderstrepen waarom de versterking moet worden doorgezet. Ook de langjarige voortdurende onzekerheid voor bewoners is niet meer te rechtvaardigen.

Spoedoverleg

De provincie en de tien aardbevingsgemeenten gaan met elkaar in spoedoverleg om zich te beraden op de ontstane situatie en de door de regio te nemen volgende stappen.