Overleg over aanleg 'vogelakkers'

De Werkgroep Grauwe Kiekendief en de Vogelbescherming overleggen met een aantal boeren bij Nieuwolda en Nieuwe Statenzijl om akkers in te zaaien met banen luzerne en kruiden. Dat soort velden is aantrekkelijk voor roofvogels omdat er veel muizen in te vinden zijn. Daarnaast bieden de velden bescherming voor vogels en kunnen ze hier goed broeden.

 

De Werkgroep Grauwe Kiekendief en de Vogelbescherming overleggen met een aantal boeren bij Nieuwolda en Nieuwe Statenzijl om akkers in te zaaien met banen luzerne en kruiden. Dat soort velden is aantrekkelijk voor roofvogels omdat er veel muizen in te vinden zijn. Daarnaast bieden de velden bescherming voor vogels en kunnen ze hier goed broeden.

Meer vogelakkers

Van dit soort vogelakkers worden er steeds meer aangelegd in Groningen. Inmiddels zijn er al vogelakkers bij Nieuw Lotven, bij Schildwolde en rond het Schildmeer. Ze zijn een succes, aldus Madeleine Postma van de Werkgroep Grauwe Kiekendief: “Boven die velden zweven geregeld kiekendieven, maar ook steeds meer ruigpootbuizerds, smelleken, en velduilen. Daarnaast is het uitstekend geschikt voor kwartels, een akkervogel die in Nederland ernstig onder druk staat.”