Overlast van paasvuren

Paasvuren zijn een traditie in Nederland en Duitsland. Hoewel dit oude gebruik prachtig is, leiden de rook, stof en geur van de paasvuren soms ook tot overlast. Dit is afhankelijk van het weer. Bij weinig wind en geen zon is er vaak veel overlast. Een oosten wind kan extra luchtverontreiniging van de Duitse paasvuren aanvoeren.

Paasvuren zijn een traditie in Nederland en Duitsland. Hoewel dit oude gebruik prachtig is, leiden de rook, stof en geur van de paasvuren soms ook tot overlast. Dit is afhankelijk van het weer. Bij weinig wind en geen zon is er vaak veel overlast. Een oosten wind kan extra luchtverontreiniging van de Duitse paasvuren aanvoeren.

Ontheffing paasvuren

Gemeenten verlenen ontheffingen voor paasvuren. Zij moeten over ontheffingen publiceren. In Duitsland gelden hiervoor vergelijkbare regels.

Meer informatie

Meer informatie over paasvuren vindt u op www.paasvuur.nl. Informatie over de luchtkwaliteit vindt u op de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM en op de website van de Duitse overheid in Niedersachsen (onder Themen/Luftqualität/Luftmessnetz Niedersachsen-LüN).

Klachtenloket

Voor klachten over de paasvuren kunt u terecht bij de Milieuklachtendienst van de provincie Groningen, telefoonnummer 050 - 318 00 00. De klachtendienst is dag en nacht bereikbaar. Voor meer informatie kunt u bellen tijdens kantooruren. Digitaal een klacht indienen kan ook via het formulier op onze website. Alle klachten worden geregistreerd.