Overlast paasvuren verwacht door droog weer en oostenwind

De kans is groot dat er komend paasweekend in Noord-Nederland overlast optreedt door paasvuren. Er wordt droog weer en een oostenwind verwacht, waardoor de paasvuren voor rook-, stof-, of stankoverlast kunnen zorgen. Het afsteken van paasvuren is een culturele traditie in delen van Nederland en Duitsland. Hoe oostelijker de wind, hoe meer last we kunnen hebben van de Duitse paasvuren.

 

De kans is groot dat er komend paasweekend in Noord-Nederland overlast optreedt door paasvuren. Er wordt droog weer en een oostenwind verwacht, waardoor de paasvuren voor rook-, stof-, of stankoverlast kunnen zorgen. Het afsteken van paasvuren is een culturele traditie in delen van Nederland en Duitsland. Hoe oostelijker de wind, hoe meer last we kunnen hebben van de Duitse paasvuren.

Informatie online

Informatie over luchtkwaliteit (voornamelijk fijnstof) kunt u vinden op de websites van de luchtkwaliteitsmeetnetten in Nederland en Niedersachsen (Duitsland). Hier kunt u bekijken of er in uw omgeving sprake is van verhoogde luchtverontreiniging (hogere concentratie van fijnstof in de lucht).

Meer informatie en klachten

Voor klachten en informatie kunt u terecht bij de Milieuklachtendienst van de provincie Groningen. De klachtendienst is dag en nacht bereikbaar. Voor informatie kunt u bellen tijdens kantooruren. Telefoon (050) 318 00 00. U kunt ook digitaal een klacht indienen op de website.