Overlast door groeispurt fluitenkruid en riet langs provinciale wegen

Bij de provincie komen veel meldingen binnen over overlast van bermbegroeiing langs provinciale wegen. Het hoge bermgewas is het gevolg van een groeiachterstand door een koud en nat voorjaar. Nu het een paar weken warmer is, is er sprake van een enorme groeispurt. Gewassen die vooral voor de overlast zorgen zijn fluitenkruid en riet. We zijn nu met extra inzet van menskracht en materieel aan het maaien op de plekken waar verkeersveiligheid in het geding is. Dat doen we dag en nacht. De verwachting is dat we dit donderdag kunnen afronden.

Bij de provincie komen veel meldingen binnen over overlast van bermbegroeiing langs provinciale wegen. Het hoge bermgewas is het gevolg van een groeiachterstand door een koud en nat voorjaar. Nu het een paar weken warmer is, is er sprake van een enorme groeispurt. Gewassen die vooral voor overlast zorgen zijn fluitenkruid en riet. We zijn nu met extra inzet van menskracht en materieel aan het maaien op de plekken waar verkeersveiligheid in het geding is. Dat doen we dag en nacht. De verwachting is dat we dit donderdag kunnen afronden.

Meldingenpiek

Normaal gesproken maaien we twee keer per jaar en extra op basis van meldingen of eigen inspecties. Vooral op kleigrond, dus in het noordelijke deel van de provincie, is nu sprake van een groeispurt. Dat zijn de plekken waar ook veel meldingen over binnen komen (gisteren 20 meldingen in totaal). Meldingen zijn niet ongebruikelijk, maar nu door de groeispurt zien we wel een piek.

Meld overlast

We raden mensen af om zelf iets te gaan doen aan de bermen, vooral met het oog op hun eigen veiligheid. Provinciale wegen zijn vaak wegen met een hogere snelheid en wij maken bij het maaien niet voor niets gebruik van afzettingen. We adviseren mensen overlast van het bermgewas te melden, dan ondernemen we actie.