Overheidsdienst Groningen per 1 juni van start

Groningen veiliger en leefbaarder maken, bewoners ontzorgen bij ingrijpende versterkingsmaatregelen en een heldere procedure ontwikkelen voor het oplossen van conflicten over bijvoorbeeld de afhandeling van schade, veroorzaakt door aardbevingen. Met deze doelstellingen gaat de Overheidsdienst Groningen per 1 juni aan de slag. Nationaal Coördinator Hans Alders gaat leiding geven aan de Overheidsdienst.

Groningen veiliger en leefbaarder maken, bewoners ontzorgen bij ingrijpende versterkingsmaatregelen en een heldere procedure ontwikkelen voor het oplossen van conflicten over bijvoorbeeld de afhandeling van schade, veroorzaakt door aardbevingen.  Met deze doelstellingen gaat de Overheidsdienst Groningen per 1 juni aan de slag. Nationaal Coördinator Hans Alders gaat leiding geven aan de Overheidsdienst.

Problemen sneller oplossen

Hans Alders: "Bij veel Groningers is sprake van gevoelens van onzekerheid en onveiligheid. Overheidszorg is nodig ter bescherming van lijf en goed van de inwoners van het gebied. Doordat de verschillende overheden in één dienst gaan samenwerken kunnen de problemen in Groningen sneller en beter worden opgelost en in de toekomst zo veel mogelijk worden voorkomen. Zo werken we gezamenlijk aan het herstel van vertrouwen onder de inwoners."

Taken Overheidsdienst

De Overheidsdienst gaat ervoor zorgen dat zaken als tijdelijke huisvesting bij het versterken van woningen en vergoedingsregelingen voor bewoners op een duidelijke en goede manier worden geregeld. Bewoners krijgen één op één begeleiding van casemanagers, zodat zij worden ontzorgd bij ingrijpende maatregelen. Als woningen worden versterkt, wordt bekeken of deze woningen gelijktijdig duurzaam gemaakt kunnen worden. Ook komt de Overheidsdienst Groningen op korte termijn met een voorstel voor de onafhankelijke bemiddeling bij geschillen.

Vijfjarenplan

De Overheidsdienst stelt nog voor het einde van het jaar een vijfjarenplan op om de problemen in Groningen gestructureerd, zorgvuldig en voortvarend aan te pakken. Dan gaat het om herstel, versterking en veiligheid van gebouwen, maar ook om het vergroten van de leefbaarheid, versterken van de regionale economie en duurzaamheid. Bewoners krijgen via lokale adviesgroepen een belangrijke rol bij het opstellen van dit plan. 

Organisatie

De Overheidsdienst wordt gevormd door de rijksoverheid, de provincie Groningen en de 12 Groningse gemeenten in het aardbevingsgebied. De dienst zal bestaan uit circa 100 medewerkers. Totdat er een definitieve locatie is gevonden, zullen de Nationaal Coördinator Groningen en de Overheidsdienst zich per 1 juni vestigen in de stad Groningen. Een klein deel van de Overheidsdienst zal in Den Haag aan de slag gaan.