Overeenkomst om aanleg energie-infrastructuur te versnellen

Netbeheerder TenneT tekende deze week een overeenkomst met de provincie, Enexis Netbeheer en Groningen Seaports om de aanleg van energie-infrastructuur te versnellen. Deze infrastructuur is nodig is om de industrie groener te maken. Daardoor wordt voorkomen dat netbeheerders en industrie op elkaars plannen moeten wachten. De overeenkomst helpt mee om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. Bovendien wordt een gebied met voldoende energie-infrastructuur aantrekkelijker voor investeerders en bedrijven die zich er willen vestigen. Om geen tijd te verliezen starten de betrokken partijen nu al met onderzoeken en de benodigde planologische procedures voor de infrastructuur. 

Hoogspanningsmasten bij Eemshaven

Meer vraag naar elektriciteit

De industrie heeft op basis van het Klimaatakkoord het doel om in 2030 de CO2-uitstoot met 14,3 Mton terug te brengen. De industrie is in Nederland verantwoordelijk voor ruim de helft van het energieverbruik. Door verduurzaming ontstaat een grotere vraag naar elektriciteit en daarvoor moet het elektriciteitsnetwerk worden uitgebreid. De overeenkomst gaat voornamelijk om de verduurzamingsinitiatieven die staan in de Concept CES Industrietafel Noord-Nederland. Het gaat hier om de gebieden Delfzijl en de Eemshaven en de kleine industrie verspreid over de noordelijke regio. De vraag naar energie stijgt naar verwachting van 390 MW in 2020 naar 2630 MW in 2030. Dat is zeven keer zo veel.