Oud-gedeputeerde Hollenga moet visserij Lauwersoog impuls geven

Om de visserijbranche in Lauwersoog te stimuleren en te innoveren heeft de gemeente De Marne Douwe Hollenga per 15 februari aangesteld als aanjager visserij. Hij gaat onder andere vissers helpen bij het opstellen van een agenda voor de ontwikkeling van de visserijsector in Lauwersoog en het vertalen daarvan naar een uitvoeringsprogramma. Verder wil Hollenga de dialoog stimuleren tussen vissers en overheid.

Om de visserijbranche in Lauwersoog te stimuleren en te innoveren heeft de gemeente De Marne Douwe Hollenga per 15 februari aangesteld als aanjager visserij. Hij gaat onder andere vissers helpen bij het opstellen van een agenda voor de ontwikkeling van de visserijsector in Lauwersoog en het vertalen daarvan naar een uitvoeringsprogramma. Verder wil Hollenga de dialoog stimuleren tussen vissers en overheid.

Ervaring

Hollenga is consultant op het gebied van landbouw, visserij en natuur en heeft ervaring opgedaan bij LTO Noord en later als gedeputeerde bij de provincie Groningen. Ook is hij lid geweest van de Commissie Toekomst Binnenvisserij, die aan het ministerie advies heeft uitgebracht over het toekomstperspectief voor de wadden- en garnalenvisserij. Zijn aanstelling behoort tot een van de projecten waarmee de gemeente de innovatie in de visserij wil bevorderen. De projecten worden gefinancierd via Europese subsidies (Interregio, North Sea Fish programma).

Belangrijke bedrijfstak

De visserij vormt een belangrijke bedrijfstak voor de lokale economie in de gemeente De Marne. De laatste jaren is de sector onder druk komen te staan door de verslechterde marktomstandigheden en strenger wordende milieuregelgeving. Hierdoor slaagt de sector er momenteel onvoldoende in om te vernieuwen en zodoende te investeren in een duurzame visserijsector.