Oproep voor sterkere positie grensprovincies

Grensprovincies kunnen nog veel meer bijdragen aan een beter en welvarender Nederland. Om dat te bereiken moet het kabinet meer geld en menskracht vrijmaken. De gezamenlijke provincies pleiten ook voor een coördinerend bewindspersoon met voldoende bevoegdheden. 

Brief aan informateur

'Energietransitie, gezondheidszorg, innovatie, spoorverbindingen, arbeidsmarkt, veiligheid – Nederland doet zichzelf tekort als we voor dit soort ontwikkelingen alleen binnen de eigen grenzen kijken', zegt commissaris van de Koning René Paas. Op 17 mei overhandigt hij namens alle provincies een brief (PDF PDF-bestand, 218 KB) aan de nieuwe informateur Mariëtte Hamer. 

Doorpakken

Staatssecretaris Raymond Knops was bij zijn aantreden de eerste bewindspersoon voor grensoverschrijdende samenwerking en heeft ervoor gezorgd dat ‘Den Haag’ al verder kijkt dan naar de Randstad alleen. “Nu is het tijd om door te pakken!”, aldus Paas.

Aantrekkelijke groeigebieden

In de brief schrijven de provincies ‘Grensregio’s zijn aantrekkelijke groeigebieden, met ruimte om te wonen en te werken langs en over de grens. Ze liggen economisch goed gepositioneerd tussen de Randstad enerzijds en Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen, Wallonië en Vlaanderen anderzijds. Door kansen in deze gebieden te benutten en grensoverschrijdende samenwerking met onze buurlanden te versterken, investeren we in de toekomst van Nederland.’ 

Financiële steun

De provincies vragen het kabinet substantiële financiële steun, een actieve houding van de vakdepartementen en een coördinerend bewindspersoon met voldoende bevoegdheden. Volgens Paas moeten de kansen in de grensprovincies verzilverd worden. 'Een sterke grensregio is goed voor heel Nederland'.